Introductie

evenement screenshot kleinEvenementen hebben een belangrijke economische en sociale betekenis en kunnen het imago van een gemeente positief bevorderen. Rondom evenementen kunnen zich echter ook problemen van allerlei aard afspelen; dat maakt ze kwetsbaar. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een evenement.
Bij grootschalige evenementen en/of evenementen met bijzondere risico’s betrekt de gemeente, aan de hand van een risicoscan, de GHOR bij de vergunningverlening. De GHOR stelt dan een advies op, waarin de relevante gezondheidsaspecten van het evenement worden meegenomen. Dit advies wordt, vanaf 1 januari 2020, geleverd op basis van de landelijke Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). In haar adviezen richt de GHOR zich op de hoeveelheid evenementenzorgverleners en hun zorgniveau (eerstehulpverleners, zorgprofessionals). De aard van het evenement, de samenstelling van het publiek, omgeving, plaats en tijdstip zijn hierbij belangrijke factoren.
Meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg is te vinden op de website van de Veldnorm Evenementenzorg.