Introductie

evenement screenshot kleinEvenementen hebben een belangrijke economische en sociale betekenis en kunnen het imago van een gemeente positief bevorderen. Rondom evenementen kunnen zich echter ook problemen van allerlei aard afspelen; dat maakt ze kwetsbaar. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een evenement.
Bij grootschalige evenementen en/of evenementen met bijzondere risico’s betrekt de gemeente, aan de hand van een risicoscan, de GHOR bij de vergunningverlening. De GHOR stelt dan een advies op, waarin de relevante gezondheidsaspecten van het evenement worden meegenomen. Op basis van een landelijk model wordt berekend hoeveel geneeskundig medewerkers van welke discipline (EHBO, arts, verpleegkundige, ambulancepersoneel, OVDG) ingezet moeten worden bij het evenement. De aard van het evenement, de samenstelling van het publiek, omgeving, plaats en tijdstip zijn hierbij bepalende factoren.