FacebookTwitterLinkedin

Advisering

Introductie

askDe GHOR adviseert aan het bevoegd gezag en andere (zorg)organisaties in het kader van (grootschalige) geneeskundige hulpverlening. De advisering van de GHOR aan bevoegd gezagen, kolom- en ketenpartners loopt uiteen: van evenementen en gebouwde omgeving, tot aan ingrijpende gebeurtenissen, planvorming en bestuurlijke advisering. Ook advisering aan onze zorgpartners, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, over zorgcontinuïteit valt hieronder. De GHOR adviseert zowel gevraagd als ongevraagd, en zowel in de koude als de warme fase.