Crisisbeheersing.info

In onze regio is er een zogenaamde "warme website" van de gemeentelijke crisisbestrijdingsorganisatie: www.crisisbeheersing.info. Deelnemers in van de pools Achterhoek, Veluwe of Stedendriehoek (medewerkers gemeenten) kunnen hier inloggen en onder andere contactgegevens, taakkaarten, protocollen etc inzien. Als deelnemer in deze pool kun je inloggen op deze website middels de username en het password dat per mail is toegestuurd.

Klik hier om in te loggen voor Crisisbeheersing.info