Gemeenten

Introductie

Gemeenten VNOG

De VNOG bestaat uit 22 gemeenten. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. Zij nemen gezamenlijk besluiten over allerlei onderwerpen die over de VNOG en haar beleid gaan.
De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid ligt bij het Dagelijks Bestuur. Het DB wordt gevormd door zes burgemeesters.

Bijgaand is het zorggebied en de gemeentelijke indeling van de VNOG te zien. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000km² ruim 870.000 mensen.

 

pdfDownload hier de kaart met VNOG gemeenten

Crisisbeheersing.info

In onze regio is er een zogenaamde "warme website" van de gemeentelijke crisisbestrijdingsorganisatie: www.crisisbeheersing.info. Deelnemers in van de pools Achterhoek, Veluwe of Stedendriehoek (medewerkers gemeenten) kunnen hier inloggen en onder andere contactgegevens, taakkaarten, protocollen etc inzien. Als deelnemer in deze pool kun je inloggen op deze website middels de username en het password dat per mail is toegestuurd.

Klik hier om in te loggen voor Crisisbeheersing.info

Taken gemeenten

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken 22 gemeenten samen om de kwaliteit van rampenbestrijding te verbeteren. Door samen te werken kan er bij rampen en crises slagvaardiger en professioneler opgetreden worden.

Regionale organisatie
Om aansluiting te vinden bij politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening wordt de invulling van de taken van de gemeentelijke rampenbestrijding zoveel mogelijk regionaal georganiseerd.

Voor de regionale afstemming is een coördinerend functionaris gemeenten aangesteld. Zij vertegenwoordigt de gemeenten in de veiligheidsdirectie, het belangrijkste adviesorgaan van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingszorg
Binnen crisisbeheersing is bevolkingszorg de kerntaak van de gemeentelijke kolom. De gemeenten hebben een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Indien zich een crisis of ramp voordoet dan bieden de gemeenten opvang en verzorging, zorg voor milieu, ruimte en bouwzaken en nazorg.

Gemeenten adviseren op alle taken van de Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit 22 gemeenten. Tijdens een crisis werken deze gemeenten samen in één gemeentelijke organisatie voor de uitvoering van crisistaken. Medewerkers van de gemeenten die een rol spelen bij het bestrijden van crises nemen regelmatig deel aan oefeningen en opleidingen.

Voorkomen
Elke gemeente is wettelijk verplicht zich voor te bereiden op rampen en zware ongevallen, die zich op hun grondgebied kunnen voordoen.

Lees meer...

Wees voorbereid (risicocommunicatie)

denk vooruitWe leven in een veilig land. Gemeenten, provincie, waterschappen, hulpdiensten en het rijk doen er alles aan om incidenten en rampen te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld strenge veiligheidseisen gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Verder zijn er rampenplannen en oefenen de hulpdiensten regelmatig, ook met bedrijven.

Toch is het goed om stil te staan bij de risico’s in onze leefomgeving. Want als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat ook u zich goed voorbereidt, hoe klein de kans ook is. En dat kan vaak al heel eenvoudig. Kijk bij onderstaande risico’s om te zien hoe u zich kunt voorbereiden.

Risico's

Overstromingen

Uitval stroom, energievoorziening, ICT

Uitval drinkwatervoorziening

Extreem weer

Brand

Natuurbrand

Gezondheidsrisico's

Incident groot evenement

Terroristische aanslag

Incident met gevaarlijke stoffen

Thuiswonend verminderd zelfredzamen