Wees voorbereid

Terroristische aanslag

terrorisme 940Wat moet je doen bij een aanslag tcm31 273386Recente ontwikkelingen in de wereld en in ons eigen land laten een steeds reëlere dreiging van terroristische aanslagen zien.
Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak om als Nederlandse overheid alles in het werk te stellen om aanslagen te voorkomen.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat ervan uit dat een aanslag overal voor kan komen. Vanwege de maatschappelijke impact die (de dreiging van) een aanslag met zich mee kan brengen zijn we alert op dit thema en bereiden we er ons in
gezamenlijkheid op voor.

Het voorkomen van de aanslag ligt buiten de mogelijkheid van de VNOG, maar een aanslag kan zich echter uiten in allerlei crisistypen waarop we ons wel kunnen voorbereiden, zoals de effecten van uitval van ICT- of Nutsvoorzieningen.

Zie ook: www.crisis.nl/wees-voorbereid/terrorisme

Thuiswonend Verminderd Zelfredzamen

DSC 0238 640compriUit evaluaties is gebleken dat bij crises een substantieel deel van de getroffen burgers zichzelf kan redden (zelfredzaam is) en dat een klein deel zelfs ‘redzaam’ acteert ofwel medeburgers helpt.
Er is echter ook een grote, groeiende groep die niet zelfredzaam is.

De verschuivingen in het zorgstelsel en de toenemende vergrijzing (over 15 jaar zijn 2 miljoen mensen in Nederland 80 jaar of ouder én thuis wonend) maken dat wij ons extra richten op de verminderd zelfredzame personen die (langer) thuis wonen.