Overstromingen

Fotos Pendel bergen 11 1 2011 059450.300

De IJssel stroomt door onze regio. Bovendien verandert het klimaat en daalt de bodem. Daardoor wordt de dreiging op een overstroming groter en de gevolgen erger. Een bijkomend gevaar van overstroming is de kans dat de stroom uitvalt; dan is er geen telefoon, geen internet en geen televisie.
Ook de volksgezondheid kan in gevaar komen, dat kan voor de overheid aanleiding zijn om evacuatie te adviseren. 

Zo bereidt u zich voor

  • Zorg ervoor dat u altijd een noodpakket in huis hebt. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat u langdurig in het donker zit als de stroom uitvalt. Ook kunt u dan via uw radio op batterijen luisteren naar RTV Gelderland voor actuele informatie.
  • Bedenk waar of bij wie u terecht kunt als u uw huis uit moet vanwege overstromingsgevaar.
  • Weet via welke (alternatieve) route u hier kunt komen. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u de actuele waterdata.

Zo wordt u gewaarschuwd

U wordt gewaarschuwd via RTV Gelderland, de sirene, sms of via geluidswagens van politie of brandweer.

Dit kunt u doen

  • Als u uw huis moet verlaten, sluit dan in elk geval gas en elektriciteit af.
  • Denk aan het meenemen van medicijnen en belangrijke papieren. 
  • Denk ook aan het meenemen van kwetsbare mensen in uw omgeving.
  • Als de tijd het toelaat: breng uw waardevolle spullen naar de hoogste verdieping in huis. 
  • Kunt u door het hoge water uw huis niet meer verlaten, ga dan naar het hoogste punt in huis en neem uw noodpakket mee en een radio op batterijen. 
  • Hang een wit laken uit het raam om hulpdiensten te laten weten dat er nog mensen in huis zijn. Waad of rijd tijdens een overstroming nooit door het water heen. 
  • Snelstromend water dat boven de enkels staat, kan u al omver gooien en meesleuren.


Dit doet de overheid

Alle overheden – rijk, provincies en gemeenten – werken samen om wateroverlast te voorkomen en te beperken.
Rijkswaterstaat en de waterschappen samen onderhouden en inspecteren dijken, dammen en duinen; rivieren krijgen extra ruimte.
De gemeenten informeren en waarschuwen de bevolking.
Samen met de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) oefenen de overheden regelmatig wat ze moeten doen bij een (dreigende) overstroming.
De waterstanden worden voortdurend bewaakt, waardoor er in principe tijd is voor maatregelen en alarmering.