Nucleaire stoffen

2008 DSCF1385 Rotation of 2008 DSCF1385v

In veel bedrijven in Nederland wordt met radioactief materiaal gewerkt. Op de risicokaart staan alleen kerncentrales, (onderzoeks)reactoren en enkele bedrijven die met hoog-radioactief materiaal werken. Vlak over de grens liggen nog drie kerncentrales: in Lingen (Duitsland, vlak over de grens bij Denekamp in Overijssel), in Tihange (bij Luik in België) en in Doel (bij Antwerpen in België).

 

Wat is het gevaar

Als de koeling van de kernreactor faalt en de reactor smelt, kan er radioactief materiaal vrijkomen. Als water, lucht, bodem en gewassen op het land besmet raken, heeft dit gevolgen voor de hele voedselketen. De effecten op de volksgezondheid kunnen ernstig en langdurig zijn. Hoe ernstig, hangt af van de hoeveelheid straling die iemand oploopt. Hoe meer straling iemand krijgt, hoe groter het risico op ziek worden en overlijden.

Welke veiligheidmaatregelen zijn er

De overheid stelt strenge veiligheidseisen aan nucleaire installaties, o.a. bij het verlenen van vergunningen. De instituten en bedrijven die radioactieve stoffen gebruiken zijn verantwoordelijk voor de veiligheid ter plekke. Ze hebben bedrijfsnoodplannen en oefenen daarmee. De overheid controleert of de installaties aan de gestelde eisen voldoen.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een kernongeval loeit de sirene:

  • Volg de aanbevelingen van overheid en hulpdiensten op.
  • Maak ventilatieroosters dicht, ook in muren, toilet en ontluchtingskokers. Zet de afzuigkap uit en het mechanische ventilatiesysteem op de laagste stand. Blijf binnen tot het alarm officieel is opgeheven.
  • Zit u in een auto, zet de ventilatie uit.
  • Raak mensen of dieren die buiten zijn geweest niet met blote handen aan; ze kunnen besmet zijn. Is aanraken nodig, gebruik dan bij voorkeur handschoenen. Spoel mensen en dieren die buiten zijn geweest af met water. Hoe sneller een eventuele besmetting wordt verwijderd, hoe lager de blootstelling aan straling.
  • Zet radio of tv aan en volg de berichtgeving en instructies op de rampenzender.
  • Ga niet telefoneren. Overbelasting van de telefoonlijnen kan het werk van hulpdiensten ernstig verstoren.