Opslag vuurwerk

Brand VuurwerkWat is het gevaar?

Het gevaar ontstaat als er veel opgeslagen vuurwerk tegelijk ontbrandt en ontploft. Een ontploffing geeft een drukgolf, enorme warmte en brand, en er vliegen brokstukken rond die gevaar opleveren. Een ontploffing kan overigens alleen plaatsvinden wanneer het vuurwerk zonder de voorgeschreven transportverpakkingen opgeslagen is.

Welke veiligheidmaatregelen zijn er?

Nederland heeft strenge regels voor de opslag, bewerking en verkoop van vuurwerk. Er bestaan ook strikte eisen voor de afstand die er minstens tussen een vuurwerkbedrijf en de bebouwing eromheen moet zitten.
De provincie verleent de milieuvergunningen aan de vuurwerkbedrijven die op de risicokaart staan, daarbij geadviseerd door de regionale brandweer. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plekke en de provincie controleert of zij zich aan de regels houden.

Wat kunt u zelf doen?

Een vuurwerkontploffing begint met brand. Wanneer u brand ziet:

  • Ga niet kijken.
  • Bel 1-1-2 als dat nog niet gebeurd is.
  • Volg de instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).
  • Ga weg bij de brand en de rook met een (natte) doek voor uw neus en mond.
  • Neem kinderen en mensen die moeilijk zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
  • Ga nooit een brandend gebouw in.

Na een ontploffing:

  • Hoort u de sirene of geluidswagens in de straat.
  • Luister naar de rampenzender.
  • Volg instructies van overheid en hulpverleners op.