Incident met gevaarlijke stoffen

Inzet Gevaarlijke stoffenSommige bedrijven in onze regio werken met gevaarlijke stoffen zoals LPG, ammoniak, chloor, of vuurwerk. Dergelijke stoffen zijn gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn.

De gevaarlijke stoffen worden in onze regio vervoerd over verschillende snelwegen, diverse n-wegen, het spoor, het water en door buizen onder de grond.

Op www.risicokaart.nl vindt u waar gevaarlijke stoffen  zijn opgeslagen of worden vervoerd.

Zo bereidt u zich voor

Zorg ervoor dat u altijd een noodpakket in huis hebt voor het geval u bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen langdurig binnen moet blijven.

Weet waar en hoe u thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.

Zo wordt u gewaarschuwd

Als u wordt blootgesteld aan een schadelijke stof kunnen uw ogen beginnen te prikkelen, kan uw ademhaling worden bemoeilijkt of kunt u een indringende geur ruiken.
Als in uw omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door een brand of ongeval, wordt u gealarmeerd door de sirene of door een geluidswagen.


Dit kunt u doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen:

 • Ga niet naar het ongeval toe.
 • Bel 1-1-2
 • Zorg dat u minstens 500 meter van het ongeval vandaan bent.
 • Loop als dat kan dwars op de wind, maar altijd weg van het ongeval.
 • Volg instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).

Dit kunt u thuis doen:

 • Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
 • Haal niet uw kinderen van school. De schoolleiding weet wat ze moet doen in zo’n geval.
 • Bel even uw buren of ze weten wat ze moeten doen.
 • Luister naar Omroep Gelderland en volg de instructies op.
 • Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
 • Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een doek voor uw neus en mond.


Dit doet de overheid:

Om de risico’s te beperken, gelden er voor bedrijven strenge veiligheidseisen voor de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. 
Bedrijven met zeer grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Voor deze bedrijven gelden strengere regels dan voor andere bedrijven.
BRZO bedrijven zijn verplicht rampenbestrijdingsplannen op te stellen en deze te oefenen met hulpverleners.

De vergunningverlener (provincie of gemeente) controleert regelmatig of het bedrijf aan de strenge veiligheidseisen voldoet.
De hulpdiensten bereiden zich goed voor op rampen met gevaarlijke stoffen.