Incident met gevaarlijke stoffen

Incident met gevaarlijke stoffen

Inzet Gevaarlijke stoffenSommige bedrijven in onze regio werken met gevaarlijke stoffen zoals LPG, ammoniak, chloor, of vuurwerk. Dergelijke stoffen zijn gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn.

De gevaarlijke stoffen worden in onze regio vervoerd over verschillende snelwegen, diverse n-wegen, het spoor, het water en door buizen onder de grond.

Op www.risicokaart.nl vindt u waar gevaarlijke stoffen  zijn opgeslagen of worden vervoerd.

Zo bereidt u zich voor

Zorg ervoor dat u altijd een noodpakket in huis hebt voor het geval u bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen langdurig binnen moet blijven.

Weet waar en hoe u thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.

Zo wordt u gewaarschuwd

Als u wordt blootgesteld aan een schadelijke stof kunnen uw ogen beginnen te prikkelen, kan uw ademhaling worden bemoeilijkt of kunt u een indringende geur ruiken.
Als in uw omgeving gevaarlijke stoffen vrijkomen door een brand of ongeval, wordt u gealarmeerd door de sirene of door een geluidswagen.

Lees meer...

Giftige stoffen

Foto gevaarlijkestoffenGrote ongevallen met giftige stoffen komen niet vaak voor. De brandweer rukt wel vaker uit voor kleinere (koolmonoxide) lekkages. Een ongeval met giftige stoffen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een productiefout bij een bedrijf dat met giftige stoffen werkt of opslaat, een ongeval bij vervoer van giftige stoffen op de weg, water of spoor of een lekkage van giftige stoffen bij bijvoorbeeld overlading.

Wat kunt u doen?

 • Denk aan uw eigen veiligheid Als u het niet vertrouwt of gewaarschuwd wordt door de sirene of via NL-Alert, ga dan direct naar binnen en sluit deuren en ramen. Vergeet ook niet luchtcirculatiesystemen uit te zetten als u die hebt.

 • Beoordeel de situatie: Gevaarlijke stoffen in de lucht kun je soms herkennen aan de kleur van de lucht of aan de chemische of 'vreemde' geur. Probeer de bron te herleiden.

 • Informeer de hulpdiensten: bel 112. Vraag naar de brandweer en geef je exacte adres. Beschrijf de situatie zo nauwkeurig mogelijk.

 • Verleen hulp. Zorg ervoor dat ook andere mensen naar binnen gaan. Als u iemand wilt helpen, doe dat niet in de open lucht, maar neem diegene mee naar binnen. Probeer informatie over de situatie te krijgen via internet of radio. Blijf binnen tot u zeker weet dat het weer veilig is.

Opslag vuurwerk

Brand VuurwerkWat is het gevaar?

Het gevaar ontstaat als er veel opgeslagen vuurwerk tegelijk ontbrandt en ontploft. Een ontploffing geeft een drukgolf, enorme warmte en brand, en er vliegen brokstukken rond die gevaar opleveren. Een ontploffing kan overigens alleen plaatsvinden wanneer het vuurwerk zonder de voorgeschreven transportverpakkingen opgeslagen is.

Welke veiligheidmaatregelen zijn er?

Nederland heeft strenge regels voor de opslag, bewerking en verkoop van vuurwerk. Er bestaan ook strikte eisen voor de afstand die er minstens tussen een vuurwerkbedrijf en de bebouwing eromheen moet zitten.
De provincie verleent de milieuvergunningen aan de vuurwerkbedrijven die op de risicokaart staan, daarbij geadviseerd door de regionale brandweer. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plekke en de provincie controleert of zij zich aan de regels houden.

Wat kunt u zelf doen?

Een vuurwerkontploffing begint met brand. Wanneer u brand ziet:

 • Ga niet kijken.
 • Bel 1-1-2 als dat nog niet gebeurd is.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).
 • Ga weg bij de brand en de rook met een (natte) doek voor uw neus en mond.
 • Neem kinderen en mensen die moeilijk zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
 • Ga nooit een brandend gebouw in.

Na een ontploffing:

 • Hoort u de sirene of geluidswagens in de straat.
 • Luister naar de rampenzender.
 • Volg instructies van overheid en hulpverleners op.

Tankstation met LPG

17 Oef Lucasgat 1450.300LPG is een gas dat onder andere wordt gebruikt als brandstof voor auto’s. LPG (Liquid Petroleum Gas) is onder hoge druk samengeperst tot een vloeistof. Het gas wordt bij LPG-tankstations bovengronds of ondergronds opgeslagen in tanks.
De belangrijkste risicobronnen bij een LPG-tankstation zijn de bovengrondse opslagtanks en het moment waarop de LPG wordt afgeleverd door een tankauto.

Wat is het gevaar?

LPG is brandbaar en explosief. Als er lekkage ontstaat in een leiding of opslagvat en er een gaswolk LPG ontstaat, is het explosiegevaar zeer groot want LPG ontbrandt heel gemakkelijk. Het gas is zwaarder dan lucht, waardoor het boven de grond blijft hangen of lager gelegen ruimtes zoals kelders of het riool kan binnendringen. Bij een ontploffing ontstaat er een drukgof en een grote vuurwolk. Binnen een straal van 500 meter loopt u kans op overlijden, ernstige brandwonden of andere verwondingen, o.a. door rondvliegend materiaal.

Welke veiligheidmaatregelen zijn er?

De overheid stelt veiligheidseisen aan het vervoer, de levering en de opslag van LPG, o.a. bij het verlenen van vergunningen. LPG-tankstations moeten bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van woningen staan. De bedrijven zelf zijn verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De overheid controleert of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Daarnaast oefenen hulpdiensten op de bestrijding van ongelukken met LPG.
In geval van een (dreigende) ontploffing houden de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulances) een veiligheidsgrens van minstens 500 meter aan, totdat ze precies weten wat er aan de hand is. Zij zetten de omgeving af en proberen een ontploffing te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

Als u in de buurt van het ongeval bent:

 • Ga niet naar het ongeval toe. Zorg dat u minstens 500 meter van de plek van het ongeval bent.
 • Bel 1-1-2.
 • Neem kinderen en mensen die moeilijk zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee. 

Als u niet weg kunt uit de gevarenzone of u bent verder weg dan 500 meter:

 • Ga niet kijken.
 • Schuil op een veilige plek waar geen glasscherven kunnen komen. In een gebouw is dat bijvoorbeeld in douche of toilet, op zolder, achter een kast. Als u buiten bent: schuil achter een muur of een gebouw.
 • Neem kinderen en mensen die moeilijk zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
 • Stem indien mogelijk af op de rampenzender.
 • Volg de instructies van de hulpdiensten (politie of brandweer); zij zullen u waarschuwen met sirene, geluidswagens, sms-alert of de rampenzender.Bij LPG kan dat betekenen dat u uw ramen en deuren open moet zetten en de ramen of jaloezieën moet sluiten; zo loopt u minder kans op verwondingen door rondvliegend glas.
 • Als u uit uw woning moet, krijgt u instructies en aanwijzingen van de politie.

Nucleaire stoffen

2008 DSCF1385 Rotation of 2008 DSCF1385v

In veel bedrijven in Nederland wordt met radioactief materiaal gewerkt. Op de risicokaart staan alleen kerncentrales, (onderzoeks)reactoren en enkele bedrijven die met hoog-radioactief materiaal werken. Vlak over de grens liggen nog drie kerncentrales: in Lingen (Duitsland, vlak over de grens bij Denekamp in Overijssel), in Tihange (bij Luik in België) en in Doel (bij Antwerpen in België).

 

Wat is het gevaar

Als de koeling van de kernreactor faalt en de reactor smelt, kan er radioactief materiaal vrijkomen. Als water, lucht, bodem en gewassen op het land besmet raken, heeft dit gevolgen voor de hele voedselketen. De effecten op de volksgezondheid kunnen ernstig en langdurig zijn. Hoe ernstig, hangt af van de hoeveelheid straling die iemand oploopt. Hoe meer straling iemand krijgt, hoe groter het risico op ziek worden en overlijden.

Welke veiligheidmaatregelen zijn er

De overheid stelt strenge veiligheidseisen aan nucleaire installaties, o.a. bij het verlenen van vergunningen. De instituten en bedrijven die radioactieve stoffen gebruiken zijn verantwoordelijk voor de veiligheid ter plekke. Ze hebben bedrijfsnoodplannen en oefenen daarmee. De overheid controleert of de installaties aan de gestelde eisen voldoen.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een kernongeval loeit de sirene:

 • Volg de aanbevelingen van overheid en hulpdiensten op.
 • Maak ventilatieroosters dicht, ook in muren, toilet en ontluchtingskokers. Zet de afzuigkap uit en het mechanische ventilatiesysteem op de laagste stand. Blijf binnen tot het alarm officieel is opgeheven.
 • Zit u in een auto, zet de ventilatie uit.
 • Raak mensen of dieren die buiten zijn geweest niet met blote handen aan; ze kunnen besmet zijn. Is aanraken nodig, gebruik dan bij voorkeur handschoenen. Spoel mensen en dieren die buiten zijn geweest af met water. Hoe sneller een eventuele besmetting wordt verwijderd, hoe lager de blootstelling aan straling.
 • Zet radio of tv aan en volg de berichtgeving en instructies op de rampenzender.
 • Ga niet telefoneren. Overbelasting van de telefoonlijnen kan het werk van hulpdiensten ernstig verstoren.