Gezondheidsrisico's

 

Ziektegolf / epidemie

Ziek door dier

Vogelgriep

Ziektegof / epidemie

IMG 4083vEr zijn veel verschillende soorten virussen die de gezondheid kunnen bedreigen. Er kunnen besmettelijke ziektes ontstaan die veel mensen treffen. We spreken dan van een ziektegolf of epidemie. Het is niet ondenkbaar dat een nieuw soort virus uitgroeit tot een wereldwijde epidemie. Bij de uitbraak van een infectieziekte is het belangrijk om maatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting.

Zo kunt u besmetting voorkomen

 • Goede hygiëne, passend bij de specifieke infectieziekte, kan besmetting voorkomen. Als er kans op besmetting met griepachtige verschijnselen is, gebruik dan alleen papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik meteen weg.
 • Houdt uw hand voor uw mond bij niezen en hoesten.
 • Was uw handen nog vaker dan anders.
 • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van mensen die besmet zijn.


Zo wordt u gewaarschuwd

Als er een ziektegolf of epidemie uitbreekt, geeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) informatie via de (landelijke) media. Specifieke informatie voor inwoners van de provincie Gelderland komt via RTV Gelderland.


Dit kunt u doen

Denkt u besmet te zijn geraakt, raadpleeg dan uw huisarts. Heeft u een besmettelijke ziekte opgelopen, blijf dan thuis en volg de aanwijzingen van uw huisarts op.

Dit doet de overheid

De overheid en hulpdiensten weten wat ze moeten doen bij een ziektegolf en oefenen regelmatig. Wanneer u vragen heeft over infectieziekten of u wilt hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met GGD Noord- en Oost-Gelderland. U kunt op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur bellen naar telefoonnummer: 088 - 443 3000

 

Ziek door dierrivm teek rode kruis

Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Dat zijn de zogeheten zoönosen. 

Voorbeelden van zoönosen zijn de Ziekte van Lyme, spoelwormen en hondsdolheid. De ziekten komen voor bij huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren en plaagdieren, zoals muizen en ratten. Mensen komen voortdurend in aanraking met de ziekten van dieren. Deze ziekten verspreiden zich namelijk ook via de omgeving, bijvoorbeeld via de zandbak, het water, insectenbeten of voeding.

Wat kunt u doen:

U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat u een door dieren overgedragen ziekte oploopt. Raadpleeg bij ernstige of aanhoudende gezondheidsklachten altijd uw huisarts.

 • Ken de risico’s.
 • Goed handen wassen (met zeep en veel water) na contact met dieren, na tuinieren, na buiten spelen.


Wat betreft de dieren om u heen:

 • Bestrijd ongedierte (muizen en ratten) in en om huis.
 • Controleer op teken na in gebieden geweest te zijn waar deze veel voorkomen, verwijder een eventuele teek zo spoedig mogelijk.
 • Ontworm honden en katten regelmatig, zeker jonge dieren. Laat ze vaccineren, bestrijd vlooien, teken en luizen.
 • Voer een huisdier geen slachtafval of rauw vlees en zorg voor schoon drinkwater.
 • Vermijd contact met zieke dieren


Als u ziek bent, en u denkt dat het op de één of andere manier door contact met dieren gekomen is, dan is het wel heel nuttig om uw arts daarvan op de hoogte te stellen. Vertel bijvoorbeeld dat u parkieten houdt, gezwommen hebt in oppervlaktewater, een oude stal hebt schoongemaakt, gekampeerd hebt in de duinen, de jonge lammetjes bij de buren bezocht hebt, of de slootkant hebt schoon gemaakt. Vertel bovendien wanneer dat precies geweest is

Wat het voedsel betreft:

 • Bewaar voedsel bij de juiste temperatuur.
 • Verhit voedsel door en door, zodat het van buiten én van binnen gaar is.
 • Was rauwe groente en fruit goed met schoon water.
 • Eet geen rauw of rosé vlees, drink geen rauwe melk.
 • Neem bij inblikken of wecken uiterste hygiëne in acht.
 • Gebruik schoon keukengerei, was handdoeken, theedoeken en vaatdoeken zeer regelmatig, liefst iedere dag.
 • Goed de handen wassen vóór het bereiden van eten, maar ook tussendoor na het toebereiden van bijvoorbeeld vlees.
 • Voorkom kruisbesmetting.
 • Zorg dat de koelkast op de juiste temperatuur staat: tussen 4 en 7 graden Celsius.
 • Transporteer voedsel bij de juiste temperatuur: gekoelde waren in een koeltas.


Bij ziekte:

 • In geval van ziekte bij een mens: consulteer een arts! 
 • In geval van ziekte bij een dier: consulteer een dierenarts!

Meer informatie:www.rivm.nl

Terug

 

Vogelgriepvogelgriep

Vogelgriep (aviaire influenza) is een besmettelijke ziekte die onder wilde watervogels voorkomt en zich kan onder pluimvee (o.a kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en zwanen) kan verspreiden. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen.
In zeldzame gevallen kunnen bepaalde typen vogelgriep mensen besmetten. Als er vogelgriep in onze regio wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd

Meer informatie: www.rivm.nl

Terug