Storm

boom langs wegvDe natuur kan zeer onstuimig zijn. Op een storm kunt u zich echter voorbereiden.

Voor de storm

Zorg er voor dat om uw huis geen losse objecten, bijvoorbeeld tuinmeubilair, zijn. Zet ze bij voorkeur binnen of bind ze goed vast. Zet eventuele luiken goed vast. Zorg dat ramen en deuren goed zijn gesloten, vooral wanneer deze zich aan de windzijde van het huis bevinden.

Parkeer uw auto op een veilige plaats, uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen. Zorg voor elkaar, ga langs bij oudere buren om te vragen of ze hulp nodig hebben bij het vastzetten van hun spullen.

Tijdens de storm

Blijf binnen. Als u toch naar buiten moet, verlaat het pand dan bij voorkeur via een uitgang die in de luwte ligt en zoek geen beschutting onder bomen of dicht langs huizen. Voer (nood)reparaties pas uit als de storm is gaan liggen. Ga niet reizen, stel uw reis uit.

Als reizen echt noodzakelijk is:

  • Kijk dan of een andere route meer beschutting biedt;
  • vermijd grote open stukken of dammen en bruggen;
  • luister naar verkeersinformatie voor informatie over de afsluiting van wegen of bruggen;
  • houd de informatie van de spoorwegen goed in de gaten.

Na de storm

Wees voorzichtig, door de storm kunnen constructies onstabiel zijn geworden.
Houd daarom alsnog rekening met het loskomen van objecten.

Dit doet de overheid

De overheid informeert u via radio en tv over de actuele en verwachte weersomstandigheden en de gevolgen daarvan.
De brandweer kan het stormscenario in werking zetten:

  • Soms wordt er voor gekozen om brandweerposten bij storm te bemannen, dit is niet altijd het geval. Maatregelen zijn afhankelijk van de situatie en worden via de reguliere media bekend gemaakt.
  • De brandweer zorgt voor het opruimen van openbare gebieden, bijvoorbeeld het weghalen van ontwortelde bomen die over de weg liggen.
  • De brandweer zorgt niet voor het ruimen van omgevallen bomen op eigen terrein, tenzij er acuut gevaar dreigt voor de omgeving.
  • Wat de brandweer niet kan oplossen voor u is wateroverlast in de straat, riolering in huis of dakgoten aan huis die overlopen en bijvoorbeeld (minder dan) 15 centimeter water in de woning/kelder. Dit zorgt soms voor onbegrip bij de melders, maar de brandweer is eenvoudig niet in staat dit voor u op te lossen.
  • Dreigt er niet direct levensgevaar of zeer grote economische schade, belt u dan 0900-8844 (meldkamer politie, geen spoed) of 088 05511322 (meldkamer brandweer Oost Nederland - geen spoed).
  • Meldkamer Oost Nederland (MON)