Wees voorbereid

Introductie

We leven in een veilig land. Gemeenten, provincie, waterschappen, hulpdiensten en het rijk doen er alles aan om incidenten en rampen te voorkomen.
Er zijn bijvoorbeeld strenge veiligheidseisen gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Verder zijn er rampenplannen en oefenen de hulpdiensten regelmatig, ook met bedrijven.

Toch is het goed om stil te staan bij de risico’s in onze leefomgeving. Want als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. (zie crisis.nl)

Daarom is het belangrijk dat ook u zich goed voorbereidt, hoe klein de kans ook is. En dat kan vaak al heel eenvoudig. Kijk bij onderstaande risico’s om te zien hoe u zich kunt voorbereiden.

Risico's

Overstromingen

Uitval energievoorziening en ICT

Uitval drinkwatervoorziening

Extreem weer

Brand

Natuurbrand

Gezondheidsrisico's

Incident groot evenement

Terroristische aanslag

Incident met gevaarlijke stoffen

Thuiswonend verminderd zelfredzamen

 

Overstromingen

Fotos Pendel bergen 11 1 2011 059450.300

De IJssel stroomt door onze regio. Bovendien verandert het klimaat en daalt de bodem. Daardoor wordt de dreiging op een overstroming groter en de gevolgen erger. Een bijkomend gevaar van overstroming is de kans dat de stroom uitvalt; dan is er geen telefoon, geen internet en geen televisie.
Ook de volksgezondheid kan in gevaar komen, dat kan voor de overheid aanleiding zijn om evacuatie te adviseren. 

Zo bereidt u zich voor

 • Zorg ervoor dat u altijd een noodpakket in huis hebt. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat u langdurig in het donker zit als de stroom uitvalt. Ook kunt u dan via uw radio op batterijen luisteren naar RTV Gelderland voor actuele informatie.
 • Bedenk waar of bij wie u terecht kunt als u uw huis uit moet vanwege overstromingsgevaar.
 • Weet via welke (alternatieve) route u hier kunt komen. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u de actuele waterdata.

Lees meer...

Uitval energievoorzieningen en ICT

Stroomuitval leidt tot ongemakken die groter worden als de storing
langer duurt. Bij een grote stroomstoring zitten duizenden
huishoudens tegelijk zonder 03 Stroomuitval agentschaptelecom
elektriciteit. Ook de verwarming en het water kunnen uitvallen.

Stroomuitval leidt vaak tot computerstoringen. De gevolgen zijn ingrijpend, omdat veel sectoren afhankelijk zijn van ICT. Communicatieverbindingen vallen weg, betalingsverkeer is onmogelijk en bedrijven en dienstverleners zijn onthand. Een plaatselijke storing veroorzaakt al
snel een kettingreactie.

Lees meer...

Uitval drinkwatervoorziening

2017 02 20 Water Kraan 1450.300

Schoon drinkwater, we vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Het uitvallen van drinkwatervoorzieningen kan flinke overlast geven. Bij mensen thuis, in ziekenhuizen of zorginstellingen en bij bedrijven. De overheid en drinkwaterbedrijven hebben noodplannen klaarliggen. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe je zelf goed voorbereid bent.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom drinkwater tijdelijk niet beschikbaar is. Denk aan een leidingbreuk of werkzaamheden, waardoor de toevoer van drinkwater tijdelijk is afgesloten. Ook kan er verontreiniging zijn geconstateerd. De overheid wil jou dan zo snel en goed mogelijk informeren. Dat gebeurt via NL-Alert, de calamiteitenzender Omroep Gelderland en via de website van jouw gemeente.

Lees meer...

Brand

17 Brand Brummen RHF2013 450.300
Brand komt helaas vaak voor. De gevolgen kunnen groot zijn. Onder de noemer Brandveilig Leven initieert de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland tal van activiteiten om mensen bewust te maken van de risico's op brand in en om huis. Lees verder op de pagina van Brandveilig Leven. Hier vindt u ook persberichten over verschillende thema's.

Op www.brandweer.nl vindt u ook informatie over (het voorkomen van) brand.

Brand in de buurt

Er is brand bij u in de buurt, bijvoorbeeld verderop in de straat?

 • Bel dan 112 en breng uzelf in veiligheid.
 • Ga niet naar de brand toe.
 • Geef de hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen.
 • Doe niet mee aan ramptoerisme en probeer te voorkomen dat u de schadelijke rook inademt.
 • De wind kan de rook verspreiden, zodat u rook kunt zien en ruiken. Ook in en rondom uw woning.
 • Zorg dat u geen rook inademt.
 • Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit.
 • Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven.

Lees meer...

Natuurbrand

brand ASK 15032013 450.269

Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei kan snel groot worden. Dat komt omdat natuurbranden grillig zijn en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn gevaarlijk. De kans bestaat dat u door het vuur ingesloten raakt en niet veilig kunt vluchten. In ons land zijn verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op mens en dier, natuur en economie. Bijvoorbeeld de branden in Bergen (Noord-Holland), in de natuurgebieden Aamsveen en Fochteloërveen maar ook dichterbij huis op de Veluwe.

Fase 2
Heel Nederland bevindt zich op dit moment in fase 2.

Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is daardoor groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.
Tijdens deze fase kun je nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Vergunning
Sommige - gemeentelijke of provinciale - vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken.
Wat betekent dit voor u? 

Meer informatie
Informatie over wat de verschillende fasen betekenen vind je op: https://www.natuurbrandrisico.nl/

Wat kun je zelf doen bij een natuurbrand
• Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
• Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop dwars op de brand. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
• Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.
• Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes.
• Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op.

Hoe voorkom je een natuurbrand?
• Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.
• Maak in droge periodes nooit open vuur.
• Wees altijd voorzichtig met open vuur. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen, of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderig stuk ondergrond.
• Gooi sigarettenpeuken en glas altijd in een prullenbak of neem ze mee naar huis. Hetzelfde geldt voor de kolen van een barbecue en tuinafval.
• Kampeer je in de natuur? Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of een emmer water.
• Parkeer je auto niet op bospaden, hulpdiensten moeten de ruimte hebben.
• Parkeer je auto ook niet op hoog en droog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto is na een kort ritje al erg heet. Dit kan makkelijk brand veroorzaken.

Meer tips
• Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier kan brand zich sneller uitbreiden.
• Houd je aan de regels die gelden in het natuurgebied, in de gemeente of op het vakantieverblijf waar je bent.
• Weet dat je in de natuur niet overal bereik hebt met je mobiele telefoon.
• Neem eventueel een wandelkaart, wandelapplicatie of GPS mee als je op pad gaat, zodat je je beter kan oriënteren.
• Vermoed je brandstichting? Wees alert op verdachte situaties. Meld deze bij de terreineigenaar of bel de hulpdiensten via 112. Help mee door foto’s of een filmpje te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken.

Verblijf je op een camping of recreatiepark?
• Informeer dan bij de eigenaar of beheerder naar de risico’s en maatregelen.
• Als er brand is, zult u dat waarschijnlijk eerst ruiken. Ook kun je gewaarschuwd worden door een ontruimingssignaal.

Wat doet de brandweer
Net als andere droge perioden is de brandweer ook nu altijd paraat. Afhankelijk van de situatie kan deze droogte betekenen dat er uit voorzorg met meer materieel wordt uitgerukt dan normaal. Om snel branden te kunnen detecteren in het natuurgebied van de Veluwe vindt luchtsurveillance plaats met een vliegtuig met een piloot en een waarnemer. In 2021 is gestart met een project waarin wordt onderzocht of drones kunnen worden ingezet bij het vroegtijdig ontdekken van natuurbranden.

Samenwerking
De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Er wordt bijvoorbeeld begroeiing gepland die minder brandgevoelig is. Ook wordt gezorgd voor goede vluchtplannen en vluchtwegen. In tijd van grote droogte worden vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en mankracht.

 

Gezondheidsrisico's

 

Ziektegolf / epidemie

Ziek door dier

Vogelgriep

Ziektegof / epidemie

IMG 4083vEr zijn veel verschillende soorten virussen die de gezondheid kunnen bedreigen. Er kunnen besmettelijke ziektes ontstaan die veel mensen treffen. We spreken dan van een ziektegolf of epidemie. Het is niet ondenkbaar dat een nieuw soort virus uitgroeit tot een wereldwijde epidemie. Bij de uitbraak van een infectieziekte is het belangrijk om maatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting.

Zo kunt u besmetting voorkomen

 • Goede hygiëne, passend bij de specifieke infectieziekte, kan besmetting voorkomen. Als er kans op besmetting met griepachtige verschijnselen is, gebruik dan alleen papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik meteen weg.
 • Houdt uw hand voor uw mond bij niezen en hoesten.
 • Was uw handen nog vaker dan anders.
 • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van mensen die besmet zijn.

Lees meer...

Incident groot evenement

Zwarte Cross 1compriIn een mensenmassa kan paniek uitbreken of een grote vechtpartij ontstaan. Iedereen wil dan tegelijk weg, waardoor mensen in de verdrukking kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij grote evenementen zoals een braderie, een feestweek of in een voetbalstadion.

Zo bereidt u zich voor

Begeeft u zich in een mensenmassa, kijk dan altijd even waar de nooduitgangen zijn. U weet dan welke kant u op moet als er iets gebeurt. Bent u met een groepje mensen op pad, spreek dan vooraf met elkaar een ontmoetingsplek af.

Dit kunt u doen

 • Blijf rustig en volg de aanwijzingen van hulpdiensten op.
 • Ga nooit tegen de mensenstroom in, maar probeer wel de kant op te gaan van de nooduitgang.
 • Help mensen overeind die in de drukte gevallen zijn.


Dit doet de overheid

Wie een evenement wil organiseren, moet een vergunning hebben. De gemeente die de vergunning afgeeft, stelt daar eisen aan. Er moeten maatregelen genomen zijn voor de brandveiligheid, voor nooduitgangen, EHBO-voorzieningen en bereikbaarheid van het terrein voor de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulances).

Tijdens evenementen zijn hulpdiensten op het terrein of in de buurt, zodat zij snel kunnen ingrijpen als er wat gebeurt.

Bij demonstraties of voetbalwedstrijden kan de politie vooraf informatie verzamelen. Zo krijgt ze een beeld van de mogelijke geweldplegers.
Op de dag zelf is de politie zichtbaar aanwezig op strategische plekken. Indien nodig, treedt de politie op. Soms wordt de Mobiele Eenheid (ME) ingeschakeld.