Wees voorbereid

Introductie

We leven in een veilig land. Gemeenten, provincie, waterschappen, hulpdiensten en het rijk doen er alles aan om incidenten en rampen te voorkomen.
Er zijn bijvoorbeeld strenge veiligheidseisen gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Verder zijn er rampenplannen en oefenen de hulpdiensten regelmatig, ook met bedrijven.

Toch is het goed om stil te staan bij de risico’s in onze leefomgeving. Want als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. (zie crisis.nl)

Daarom is het belangrijk dat ook u zich goed voorbereidt, hoe klein de kans ook is. En dat kan vaak al heel eenvoudig. Kijk bij onderstaande risico’s om te zien hoe u zich kunt voorbereiden.

Risico's

Overstromingen

Uitval energievoorziening en ICT

Uitval drinkwatervoorziening

Extreem weer

Brand

Natuurbrand

Gezondheidsrisico's

Incident groot evenement

Terroristische aanslag

Incident met gevaarlijke stoffen

Thuiswonend verminderd zelfredzamen

 

Overstromingen

Fotos Pendel bergen 11 1 2011 059450.300

De IJssel stroomt door onze regio. Bovendien verandert het klimaat en daalt de bodem. Daardoor wordt de dreiging op een overstroming groter en de gevolgen erger. Een bijkomend gevaar van overstroming is de kans dat de stroom uitvalt; dan is er geen telefoon, geen internet en geen televisie.
Ook de volksgezondheid kan in gevaar komen, dat kan voor de overheid aanleiding zijn om evacuatie te adviseren. 

Zo bereidt u zich voor

 • Zorg ervoor dat u altijd een noodpakket in huis hebt. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat u langdurig in het donker zit als de stroom uitvalt. Ook kunt u dan via uw radio op batterijen luisteren naar RTV Gelderland voor actuele informatie.
 • Bedenk waar of bij wie u terecht kunt als u uw huis uit moet vanwege overstromingsgevaar.
 • Weet via welke (alternatieve) route u hier kunt komen. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u de actuele waterdata.

Lees meer...

Uitval energievoorzieningen en ICT

Stroomuitval leidt tot ongemakken die groter worden als de storing
langer duurt. Bij een grote stroomstoring zitten duizenden
huishoudens tegelijk zonder 03 Stroomuitval agentschaptelecom
elektriciteit. Ook de verwarming en het water kunnen uitvallen.

Stroomuitval leidt vaak tot computerstoringen. De gevolgen zijn ingrijpend, omdat veel sectoren afhankelijk zijn van ICT. Communicatieverbindingen vallen weg, betalingsverkeer is onmogelijk en bedrijven en dienstverleners zijn onthand. Een plaatselijke storing veroorzaakt al
snel een kettingreactie.

Lees meer...

Uitval drinkwatervoorziening

2017 02 20 Water Kraan 1450.300

Schoon drinkwater, we vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Het uitvallen van drinkwatervoorzieningen kan flinke overlast geven. Bij mensen thuis, in ziekenhuizen of zorginstellingen en bij bedrijven. De overheid en drinkwaterbedrijven hebben noodplannen klaarliggen. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe je zelf goed voorbereid bent.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom drinkwater tijdelijk niet beschikbaar is. Denk aan een leidingbreuk of werkzaamheden, waardoor de toevoer van drinkwater tijdelijk is afgesloten. Ook kan er verontreiniging zijn geconstateerd. De overheid wil jou dan zo snel en goed mogelijk informeren. Dat gebeurt via NL-Alert, de calamiteitenzender Omroep Gelderland en via de website van jouw gemeente.

Lees meer...

Brand

17 Brand Brummen RHF2013 450.300
Brand komt helaas vaak voor. De gevolgen kunnen groot zijn. Onder de noemer Brandveilig Leven initieert de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland tal van activiteiten om mensen bewust te maken van de risico's op brand in en om huis. Lees verder op de pagina van Brandveilig Leven. Hier vindt u ook persberichten over verschillende thema's.

Op www.brandweer.nl vindt u ook informatie over (het voorkomen van) brand.

Brand in de buurt

Er is brand bij u in de buurt, bijvoorbeeld verderop in de straat?

 • Bel dan 112 en breng uzelf in veiligheid.
 • Ga niet naar de brand toe.
 • Geef de hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen.
 • Doe niet mee aan ramptoerisme en probeer te voorkomen dat u de schadelijke rook inademt.
 • De wind kan de rook verspreiden, zodat u rook kunt zien en ruiken. Ook in en rondom uw woning.
 • Zorg dat u geen rook inademt.
 • Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit.
 • Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven.

Lees meer...

Natuurbrand

brand ASK 15032013 450.269

Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn ook gevaarlijk, omdat de kans bestaat dat u door het vuur ingesloten raakt en niet meer weg kunt komen. In 2011 zijn er in ons land verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op mens en dier, natuur en economie. Bijvoorbeeld de branden in Bergen (Noord Holland), in de natuurgebieden Aamsveen en Fochteloërveen maar ook dichterbij huis op de Veluwe.

Zo kunt u het voorkomen

Rook niet in een natuurgebied, of maak uw peuk zorgvuldig uit (nat), voordat u hem weggooit. Wees voorzichtig met barbecueën, kampvuren en vuurkorven. Houdt u aan de afspraken met uw gemeente of het vakantieverblijf. Barbecue bijvoorbeeld op veilige plaatsen met gas of elektriciteit. Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee en gooi het thuis weg. Achteloos achtergelaten afval kan namelijk ook brand veroorzaken. Let op waar u uw auto neerzet. Parkeer bijvoorbeeld niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

De publieksfolder over natuurbranden getiteld "Ik houd het veilig op de Veluwe, u ook? is een gezamenlijk folder van het Bosschap, RECRON en de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden. Naast de veluwse folder is er ook een algemene versie van de folder gemaakt.

Lees meer...

Gezondheidsrisico's

 

Ziektegolf / epidemie

Ziek door dier

Vogelgriep

Ziektegof / epidemie

IMG 4083vEr zijn veel verschillende soorten virussen die de gezondheid kunnen bedreigen. Er kunnen besmettelijke ziektes ontstaan die veel mensen treffen. We spreken dan van een ziektegolf of epidemie. Het is niet ondenkbaar dat een nieuw soort virus uitgroeit tot een wereldwijde epidemie. Bij de uitbraak van een infectieziekte is het belangrijk om maatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting.

Zo kunt u besmetting voorkomen

 • Goede hygiëne, passend bij de specifieke infectieziekte, kan besmetting voorkomen. Als er kans op besmetting met griepachtige verschijnselen is, gebruik dan alleen papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik meteen weg.
 • Houdt uw hand voor uw mond bij niezen en hoesten.
 • Was uw handen nog vaker dan anders.
 • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van mensen die besmet zijn.

Lees meer...

Incident groot evenement

Zwarte Cross 1compriIn een mensenmassa kan paniek uitbreken of een grote vechtpartij ontstaan. Iedereen wil dan tegelijk weg, waardoor mensen in de verdrukking kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij grote evenementen zoals een braderie, een feestweek of in een voetbalstadion.

Zo bereidt u zich voor

Begeeft u zich in een mensenmassa, kijk dan altijd even waar de nooduitgangen zijn. U weet dan welke kant u op moet als er iets gebeurt. Bent u met een groepje mensen op pad, spreek dan vooraf met elkaar een ontmoetingsplek af.

Dit kunt u doen

 • Blijf rustig en volg de aanwijzingen van hulpdiensten op.
 • Ga nooit tegen de mensenstroom in, maar probeer wel de kant op te gaan van de nooduitgang.
 • Help mensen overeind die in de drukte gevallen zijn.


Dit doet de overheid

Wie een evenement wil organiseren, moet een vergunning hebben. De gemeente die de vergunning afgeeft, stelt daar eisen aan. Er moeten maatregelen genomen zijn voor de brandveiligheid, voor nooduitgangen, EHBO-voorzieningen en bereikbaarheid van het terrein voor de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulances).

Tijdens evenementen zijn hulpdiensten op het terrein of in de buurt, zodat zij snel kunnen ingrijpen als er wat gebeurt.

Bij demonstraties of voetbalwedstrijden kan de politie vooraf informatie verzamelen. Zo krijgt ze een beeld van de mogelijke geweldplegers.
Op de dag zelf is de politie zichtbaar aanwezig op strategische plekken. Indien nodig, treedt de politie op. Soms wordt de Mobiele Eenheid (ME) ingeschakeld.