Regionaal Risicoprofiel

In het Regionaal Risicoprofiel is het resultaat vastgelegd van een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in onze regio. Hierbij is ook gekeken naar de aangrenzende regio’s en grensoverschrijdende regio’s. Zeventien maatgevende risico’s zijn verder uitgewerkt naar waarschijnlijkheid en impact. Dit betreft de mate waarin een risico tot een crisis of ramp leidt en de impact die het heeft wanneer dit daadwerkelijk plaatsvindt.

Concept- Regionaal Risicoprofiel 2021-2024
Het concept is gereed en wordt de komende periode aan de 22 gemeenteraden gepresenteerd en besproken. In december van dit jaar wordt het risicoprofiel 2021-2024 definitief vastgesteld. 

pdfConcept- Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 inclusief Interactieve kaart - advies is om het bestand eerst op te slaan als pdf en te bekijken via Acrobat Reader. Ga met de muis op de link staan en klik op de rechtermuisknop en kies dan voor 'link opslaan als..'.

Regionale risicoprofiel 2017-2020

pdfRegionaal risicoprofiel 2017 - 2020 vastgesteld (december 2017)