Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

In het Regionaal Risicoprofiel is het resultaat vastgelegd van een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in onze regio. Hierbij is ook gekeken naar de aangrenzende regio’s en grensoverschrijdende regio’s. Zeventien maatgevende risico’s zijn verder uitgewerkt naar waarschijnlijkheid en impact. Dit betreft de mate waarin een risico tot een crisis of ramp leidt en de impact die het heeft wanneer dit daadwerkelijk plaatsvindt.

Regionaal Risicoprofiel 2021-2024
In de ontwikkeling van het Regionaal risicoprofiel werd een ziektegolf als incident gezien met de grootste waarschijnlijkheid en grootste impact. Terwijl er nog werd gewerkt aan het risicoprofiel brak de coronacrisis uit en werd duidelijk hoe groot de gevolgen van een pandemie zijn. De VNOG was goed voorbereid en geoefend. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De voorlopige lessen uit de coronacrisis zijn meegenomen in het beleidsplan en het risicoprofiel. Het is belangrijk om regelmatig met elkaar te blijven kijken naar risico’s. 

Regionaal risicoprofiel 2021-2024

pdfRegionaal risicoprofiel 2021 - 2024 (vastgesteld december 2020)

Interactieve kaart met de risico's. 

 pdfRegionaal Risicoprofiel 2021-2024 Interactieve kaart- advies is om het bestand eerst op te slaan als pdf en te bekijken via Acrobat Reader. Ga met de muis op de link staan en klik op de rechtermuisknop en kies dan voor 'link opslaan als..'.