Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in de regio. Bij de inventarisatie en analyse van de risico’s wordt er gekeken naar de waarschijnlijkheid dat een risico plaatsvindt en de impact wanneer het daadwerkelijk plaatsvindt. Het Regionaal Risicoprofiel geeft een overzicht van de risico’s die spelen in binnen Noord- en Oost-Gelderland  maar ook in aangrenzende regio’s en grensoverschrijdende regio’s.

pdfRegionaal risicoprofiel 2017 - 2020 vastgesteld