Dekkingsplan

Regionaal beleidsplan, regionaal risicoprofiel, brandrisicoprofiel en dekkingsplan..... deze plannen staan niet los van elkaar. Deze film is vertoond in de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur van september 2017 en verduidelijkt de wisselwerking tussen deze planvormen. Op dit moment wordt gewerkt aan een actueel dekkingsplan waarin nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. In het dekkingsplan staan de opkomsttijden voor de brandweer beschreven en de voorzieningen die worden getroffen om hieraan te voldoen.