Regionaal Beleidsplan

Regionaal Beleidsplan 2021-2024

Op donderdag 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland het Regionaal beleidsplan voor de periode 2021-2024 vastgesteld. Hierin is de toekomstige koers van de veiligheidsregio vastgelegd. Dit plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met belangrijke partners van de veiligheidsregio, zoals de gemeenten, politie, waterschappen, defensie en Duitse overheden. De eerste stappen om tot dit plan te komen zijn zo’n twee jaar geleden gezet, met het tegen het licht houden van alle risico’s in de veiligheidsregio. Wat kan ons overkomen, hoe erg is dat, wat doen we daar al aan en is dat voldoende? Dit is terug te vinden in het Regionaal risicoprofiel. Daarnaast is op 15 januari van dit jaar de Toekomstvisie VNOG vastgesteld. De afspraken die daarbij zijn gemaakt zijn allemaal verwerkt in de nu vastgestelde stukken. Dat betekent dus ook de manier waarop de brandweerzorg in de regio is georganiseerd, welk materieel op welke plek staat en hoe zich dat in de komende jaren ontwikkeld.

pdfRegionaal Beleidsplan VNOG 2021-2024 (vastgesteld december 2020)

Dekkingsplan 2021-2024

Regionaal beleidsplan, regionaal risicoprofiel, brandrisicoprofiel en dekkingsplan..... deze plannen staan niet los van elkaar. In dit dekkingsplan staan de opkomsttijden voor de brandweer beschreven en de voorzieningen die worden getroffen om hieraan te voldoen.

Dekkingsplan 2021-2024

pdf
Dekkingsplan VNOG 2021-2024