Raadsverantwoording

Raadsinformatiebrieven

De voorzitter van de onze veiligheidsregio heeft de raadsleden van de 22 VNOG gemeenten, samen met hun eigen burgemeester, zo goed mogelijk proberen mee te nemen in alles dat onder zijn verantwoordelijkheid is gebeurd in onze regio rondom tussen 11 maart en 30 november 2020. Dit betreft de periode waarin GRIP-4 Corona van kracht was. Daarvoor heeft de voorzitter dertien brieven gestuurd, drie webinars voor raadsleden georganiseerd en veel vragen tussendoor beantwoord.

Online verslag eindverantwoording
Op grond van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's moet de voorzitter nu, na afloop van deze fase van de Coronacrisis, verslag uitbrengen aan de raadsleden van de 22 VNOG gemeenten. Dit verslag is gemaakt in de vorm van een online magazine. Hierin vindt u een tijdlijn met toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten, informatie over de inrichting van de crisisstructuur, en een overzicht van feiten en cijfers. Het beslaat de periode van 11 maart tot en met 30 november 2020.

Het online magazine is te bekijken via deze link: Cover - Verantwoordingsverslag voorzitter (vnog.nl)

De betreffende raadsinformatiebrieven vindt u hieronder:

pdf2020_03_13_raadsbrief_Ontwikkelingen_en_aanpak_Coronavirus.pdf

pdf2020_03_16_mail_raadsleden_stand_van_zaken_noodverordening.pdf

pdf2020_04_06_Bijlage_bij_raadsbrief_3_Crisisstructuur_COVID-19_VNOG.pdf

pdf2020_04_06_raadsbrief_stand_van_zaken_Covid-19.pdf

pdf2020_04_29_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID-19.pdf

pdf2020_05_15_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID-19.pdf

pdf2020_05_24_raadsbrief_stand_van_zaken_VION_Groenlo.pdf

pdf2020_06_04_Bijlage_bij_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID_19.pdf

pdf2020_06_04_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID.pdf

pdf2020_07_03_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID-19.pdf

pdf2020_08_26_raadsbrief_stand_van_zaken_VNOG_COVID19.pdf

pdf2020_10_02_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID19.pdf

pdf2020_10_16_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID19.pdf

pdf2020_11_06_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID19.pdf

pdf2020_11_27_raadsbrief_stand_van_zaken_COVID19.pdf

pdf2020_12_02_bijlage_bij_raadsbrief_eindverantwoording_Covid_19.pdf

pdf2020_12_02_raadsbrief_eindverantwoording_COVID_19.pdf