Evenementen en samenkomsten april en mei 2021

13 april 2021

Overzicht dagen

  • Ramadan – dinsdag 13 april tot en met woensdag 12 mei
  • Koningsdag – dinsdag 27 april
  • Dodenherdenking – dinsdag 4 mei
  • Bevrijdingsdag – woensdag 5 mei
  • Moederdag – zondag 9 mei
  • Suikerfeest – woensdag 12 mei en donderdag 13 mei
  • Hemelvaartsdag – donderdag 13 mei
  • Wekenfeest – maandag 17 en dinsdag 18 mei
  • Pinksteren – zondag 23 mei en maandag 24 mei

De huidige maatregelen zijn erop gericht om het aantal contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Zo kunnen wij coronabesmettingen tegengaan. Deze maatregelen zullen ook tijdens de komende feestdagen, de ramadan en tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Dit betekent onder de huidige regels en adviezen dat je deze dagen kunt doorbrengen met mensen uit jouw eigen huishouden of met één iemand van buiten jouw eigen huishouden. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Zo kun je met het eigen gezin koningsdag live vanaf de bank volgen met een vriend of vriendin gezamenlijk het Suikerfeest vieren. De overige maatregelen blijven ook tijdens deze dagen gelden. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Momenteel is het niet toegestaan om evenementen te organiseren. Voor personen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk om jeugdactiviteiten in de openbare ruimte te organiseren. Voor de organisatie kan gedacht worden aan welzijnsinstanties of om dit in verenigingsverband te doen. Hierbij geldt net zoals bij sport dat er wel volwassen begeleiders aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Zo is het mogelijk om een sport en spelmiddag op het lokale sportcomplex te organiseren. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten.

De maatregelen kunnen tussentijds worden gewijzigd. Het huidige maatregelen pakket loopt tot en met 20 april. Dit kan van invloed zijn op hoe deze dagen kunnen worden ingevuld. Houdt daarom de maatregelen goed in de gaten.

Veelgestelde vragen

Algemeen feestdagen

Is het mogelijk om tijdens de feestdagen meer dan één persoon uit te nodigen?
Nee, ook tijdens deze dagen geldt het advies om maximaal één persoon uit te nodigen. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Dit betekent dat wij deze dagen in kleine kring zullen door brengen. Door ons aan deze maatregelen te houden beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Is er een uitzondering op de avondklok voor religieuze rituelen en bijeenkomsten?
Het organiseren van bijeenkomen voor religieuze bijeenkomsten en rituelen valt niet onder de uitzondering van de avondklok. Het is daarom niet mogelijk om na de avondklok naar de kerk, synagoge of moskee te gaan of na het ingaan daarvan naar huis te gaan. Het is wel mogelijk om online aan diensten deel te nemen dan wel thuis met het eigen huishouden deze rituelen uit te voeren.

Evenementen

Mogen er evenementen voor bijvoorbeeld Koningsdag of Bevrijdingsdag georganiseerd worden?
Momenteel is het organiseren van evenementen niet mogelijk vanwege een evenementenverbod. Dit betekent dat er tijdens de komende feestdagen ook geen evenementen georganiseerd kunnen worden. Je kunt natuurlijk wel binnen het eigen huishouden of met één iemand buiten jouw huishouden deze dagen vieren. Mocht je iemand van buiten jouw eigen huishouden uitnodigen, houdt dan wel anderhalve meter afstand. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.

Mogen er jeugdactiviteiten georganiseerd worden?
Het organiseren van evenementen is niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk kleinschalige jeugdactiviteiten in de openbare ruimte te organiseren. Hierbij geldt net zoals bij sport dat er wel volwassen begeleiders aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Het is niet noodzakelijk dat de kinderen onderling anderhalve meter afstand houden. Voor meer informatie over de organisatie van deze jeugdactiviteiten kan er contact worden opgenomen met de lokale autoriteiten.

Ramadan

Is het mogelijk om met mensen buiten het huishouden samen te komen voor de Iftar?
Het is mogelijk om één persoon van buiten het huishouden per dag te ontmoeten. Kinderen tot en met twaalf jaar tellen niet mee. Dit mag natuurlijk ook voor de Iftar. Hierbij moet wel de avondklok in acht worden genomen.

Koningsdag

Hoe kan Koningsdag dit jaar gevierd worden?
Dit jaar zullen wij opnieuw koningsdag op een aangepaste manier moeten vieren. Er geldt tijdens Koningsdag een evenementenverbod. Daarnaast moet iedereen zich aan de overige maatregelen houden. Dit betekent dat je anderhalve meter afstand houdt daarnaast is groepsvorming verboden. Ook met Koningsdag is het advies alleen te reizen als dit noodzakelijk is. Blijf dicht bij huis en ga weg als het ergens druk is. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor koningsdag raadpleeg: https://www.oranjebond.nl/

Is het mogelijk om een (kinder)vrijmarkt te organiseren?
Momenteel is het niet mogelijk om evenementen te organiseren. Het organiseren van een (kinder)vrijmarkt is daarom niet mogelijk. Het doel van deze maatregelen is om zoveel mogelijk beweging tegen te gaan om daarmee besmettingen te voorkomen. Gelijktijdig geldt er voor winkeliers dat zij verantwoordelijk zijn voor een sobere uitstraling van het afhaalpunt om groepsvorming te voorkomen. Het is aan de lokale autoriteiten om hier verder invulling aan te geven, met inachtneming van de lokale regels over straathandel en standplaatsvergunningen.

Is het mogelijk om lintjes uit te reiken? 
Het uitgangspunt is dat in lijn met het beleid vorig jaar gemeenten zelf zorgdragen voor het uitreiken van de lintjes conform de dan geldende maatregelen. In dat kader is gekozen om de uitreiking te verspreiden over 1 week in plaats van over 1 dag, zodat gemeenten ruimte hebben om een passende uitreiking te organiseren voor de gedecoreerden binnen hun gemeenten. Hierover is vanuit de Kanselarij op 17 februari 2021 een brief verzonden aan de burgemeesters, waarover is afgestemd met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Er is geen landelijke lijn voor het maximum aantal personen, dit is afhankelijk van de locatie waar de uitreiking plaatsvindt (en de voor die locatie geldende regels) en de grootte van de groep gedecoreerden binnen de desbetreffende gemeenten. Wel geldt er een evenementenverbod. Een optie is het uitreiken in een kleine kring of in de privésfeer door huis-aan-huis bezoeken. De VNG en Kanselarij houden de signalen vanuit gemeenten die vragen om nadere duiding in de gaten. Voor meer informatie raadpleeg: Aangepaste vorm Lintjesregen 2021

Mag er voor kinderen in het kader van koningsdag een activiteit georganiseerd worden?
Voor kinderen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk kleinschalige jeugdactiviteiten in de openbare ruimte te organiseren. Hierbij geldt net zoals bij sport dat er wel volwassen begeleiders aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Hierbij is het niet noodzakelijk dat zij anderhalve meter afstand houden. Neem hiervoor contact op met lokale autoriteiten.

Kan je naar Eindhoven gaan om bij het bezoek van het koningspaar aanwezig te zijn?
De gemeente Eindhoven heeft opgeroepen om thuis te blijven, omdat het nu niet mogelijk is om fysieke evenementen te organiseren. Wel is het bezoek van koning Willem-Alexander aan Eindhoven tussen 11.00 en 13.00 te volgen via de NOS en www.koningsdageindhoven.nl.

4 en 5 Mei

Kan er een dodenherdenking georganiseerd worden?
Het is mogelijk om een dodenherdenking te organiseren op basis van de Wet Openbare Manifestaties. Lokaal kunnen aan de herdenking voorwaarden worden gesteld. Om te bepalen hoeveel mensen bij een dodenherdenking aanwezig kunnen zijn is het mogelijk om de nomogram demonstraties in de bijlage van de Handreiking openbare manifestaties (versie voorjaar 2021) als leidraad te hanteren. Ook tijdens een dodenherdenking is het van belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Bezoekers moeten anderhalve meter afstand houden en moeten voor de avondklok weer thuis zijn.

Is het mogelijk om naar een dodenherdenking toe te gaan?
Dit jaar is de dodenherdenking niet voor een breed publiek toegankelijk. Indien er lokaal een dodenherdenking georganiseerd wordt zal deze sober zijn met een beperkt aantal aanwezigen. De aanwezigen moeten anderhalve meter afstand houden en moeten voor de avondklok weer thuis zijn. Houd de berichtgeving hierover in de gaten. Daarnaast zal er een Nationale Herdenking zijn die, net als vorig jaar, via de televisie, radio en npo.nl voor iedereen in Nederland te volgen is. Tijdens deze herdenking worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdacht.

Is het mogelijk om ter nagedachtenis bloemen neer te leggen?
Het is mogelijk om op 4 mei bloemen neer te leggen bij een gedenkplek. Hierbij is het wel van belang om groepsvorming te voorkomen, probeer daarom op een rustig moment te gaan. Houdt hierbij rekening met de avondklok. Daarnaast is het van belang om je goed aan de andere maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, te houden.

Corona en bijzondere gelegenheden | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl