Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

istock 1206872303 coronavirusHet coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels die gelden per 14 oktober 2020.

De maatregelen grijpen in op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is en zijn erop gericht het aantal contactmomenten te verminderen en de reisbewegingen te beperken. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Alle 22 burgemeesters in onze veiligheidsregio staan vierkant achter de nieuwe landelijke maatregelen. Nog steeds leven gelukkig veel mensen en bedrijven de basisregels na, dát willen wij ook benadrukken. We begrijpen dat voor hen de maatregelen extra vervelend zijn. Bijvoorbeeld de horeca doet in meerderheid echt ontzettend hun best. Maar je ziet dat het een plek is waar veel mensen samenkomen. We moeten nu echt allemaal samen de zeilen bijzetten om het virus terug te dringen."

Strikte handhaving
Met striktere handhaving wordt gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd. Waar het voorheen voornamelijk bij waarschuwen bleef, zal nu sneller beboet worden of een aanvullende maatregel worden opgelegd. Als bijvoorbeeld in een winkel de maatregelen niet worden nageleefd, kan tijdelijke sluiting volgen. " Daar waar mensen de regels willens en wetens niet naleven, moeten we duidelijk zijn en ingrijpen. Dat gebeurt zonodig ook direct. Voor een supermarkt kan dit bijvoorbeeld leiden tot een sluiting van twee weken. Bij boa’s en politie is extra capaciteit ingezet voor het uitvoeren van controles." waarschuwt Heerts.

Forse toename aantal besmettingen in de regio
Het aantal nieuwe besmettingen in de regio is in de afgelopen week opnieuw fors toegenomen. Er is nog geen afbuiging van de curve te zien. In twee weken tijd is het aantal geregistreerde besmettingen verdrievoudigd. Heerts: “Positieve testen komen eerder dan ziekenhuisopnames. Mensen beginnen met milde klachten, een percentage daarvan komt na twee, drie weken in ziekenhuizen weten we uit de vorige golf. Dit betekent dat naarmate het aantal besmettingen toeneemt, het aantal ziekenhuisopnames naar verwachting ook zal toenemen. We zijn allemaal aan zet om ervoor te zorgen dat de reguliere en preventieve zorg blijvend voortgezet kunnen worden. Ook moeten we zorg mijdend gedrag tegen gaan. Daar moeten we continu aandacht voor hebben.”

Naleven basisregels
Alleen samen houden we het coronavirus onder controle. Het naleven van de basisregels is daarom nodig.
• Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Ga weg als het druk is;
• Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De nieuwe noodverordening gaat in op 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VNOG. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid en www.rivm.nl.