Corona uitbraak Groenlo verder ingedamd

Test websiteUpdate situatie 26 mei 19.00 uur

Op donderdag 21 mei heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in afstemming met - en op advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland maatregelen genomen om een verdere uitbraak van het coronavirus bij VION in Groenlo te voorkomen. Na een steekproef op 18 en 19 mei is bij de uitslagen op woensdag 20 mei bij 44 medewerkers van het bedrijf corona vastgesteld. Hierop heeft de NVWA besloten de keurmeesters niet langer te laten werken op deze locatie. De productie is daarop stilgelegd. Door de voorzitter van de VNOG werd onder andere een gebiedsverbod voor 14 dagen opgelegd aan de medewerkers van VION op de productielocatie in Groenlo. Hierop wordt toegezien door de burgemeester van Oost Gelre. Op 24 mei heeft de VNOG aanvullende maatregelen genomen, omdat bleek dat van de in totaal 657 geteste medewerkers er 147 positief waren getest.

Aan de directie van VION werd opgedragen om alle medewerking te verlenen bij het aanleveren van de op dat moment nog ontbrekende persoons- en adresgegevens van de medewerkers. Tevens werd gevraagd binnen 48 uur alle gegevens van de medewerkers van VION werkzaam in Noord- en Oost-Gelderland beschikbaar te stellen voor preventief en steekproefsgewijs testen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland staat in direct contact met het management van VION en de betrokken uitzendorganisaties. De gegevens van de 5 ontbrekende medewerkers zijn getraceerd en ook de overige 25 medewerkers zijn inmiddels getraceerd en getest in Nederland en Duitsland. Ton Heerts voorzitter VNOG. “De directie van VION heeft alle medewerking verleend die was gevraagd. Dat is positief en betekent dat gezamenlijk met het bedrijf en de GGD NOG het virus verder kan worden ingedamd en bestreden. Hopelijk worden zo weinig mogelijk mensen daadwerkelijk ziek. Een eerste indruk geeft te zien dat minder dan 10% van de positief geteste mensen daadwerkelijk klachten heeft. Voor zover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis. De GGD artsen en verpleegkundigen monitoren dat.”

Bron- en contactonderzoek

Om het virus in te dammen en iedereen op te sporen, te traceren en te isoleren is bron- en contactonderzoek cruciaal. De GGD heeft hierbij op verzoek ondersteuning van medewerkers van verschillende gemeentes in de regio. Het resultaat op dit moment blijft 147 positief geteste medewerkers die gewerkt hebben op de productie locatie Groenlo. Daarvan wonen volgens de nu bekende gegevens 68 in Nederland en 79 in Duitsland. Na overleg met de Duitse autoriteiten heeft de GGD geadviseerd dat voor de 147 positief geteste personen geldt dat zij 7 dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. De 510 negatief geteste personen moeten gedurende 14 dagen (de incubatietijd) in thuisquarantaine blijven; dit geldt ook voor de huisgenoten van de personen met een positieve test. VION heeft toegezegd daarop toe te zien. Ze krijgen het loon doorbetaald.

De Duitse autoriteiten zijn in kennis gesteld van de positief geteste medewerkers en verrichten daar bron- en contactonderzoek. Voor de in Duitsland wonende medewerkers geldt het Duitse beleid. Op korte termijn vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de VNOG en Duitse regiobestuurders voor verdere afstemming en coördinatie.

Van de in Nederland wonende medewerkers die positief getest zijn wonen er 38 in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de andere 30 wonen verspreid over meerdere veiligheidsregio’s. De voorzitters daarvan zijn geïnformeerd. De GGD NOG heeft in afstemming met de Duitse autoriteiten besloten dat de positief geteste mensen een week in thuisquarantaine moeten verblijven. VION heeft aangeboden in specifieke gevallen fatsoenlijke huisvesting aan te bieden indien dat passend wordt geacht. Op dit moment werkt iedereen mee aan het bron-en contact onderzoek en is verplichte quarantaine nu niet noodzakelijk.

Over mogelijk verdere testen op andere locaties van VION wordt de komende dagen overleg gevoerd tussen de GGD en het RIVM. Dit wordt afgestemd met VION.