Aanvullende maatregelen van VNOG voor VION

istock 1206872303 coronavirus

24 mei 2020

147 positief COVID-19 geteste medewerkers VION Groenlo

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op basis van een nieuwe rapportage van de directeur GGD NOG besloten tot aanvullende maatregelen voor de productielocatie van VION in Groenlo. Uit de resultaten blijkt dat in totaal 147 van de 657 medewerkers positief getest zijn op het coronavirus. 25 medewerkers zijn nog niet getest, omdat zij niet verschenen zijn op de testlocatie. Daarnaast ontbreken van 5 medewerkers de gegevens.

Dit resultaat laat zien dat het coronavirus nog niet voorbij is en dat daadkrachtig opgetreden moet worden om het virus in te dammen. De directie van VION krijgt van de voorzitter van de VNOG 48 uur de tijd om de ontbrekende gegevens van medewerkers aan te leveren. Eveneens is de opdracht om alles in het werk te stellen om de 25 medewerkers alsnog te testen. VION krijgt daarbij ook de opdracht om onverwijld alle uitzendbureaus aan te schrijven die betrokken zijn en ook daar de medewerking van te eisen. VION en de uitzendbureaus wordt dringend verzocht om de huisvesting op humane wijze te regelen, zodat alle betrokken medewerkers op een fatsoenlijke en veilige manier in quarantaine kunnen verblijven.

Aanvullend wordt VION opgedragen inzichtelijk te maken welke medewerkers op andere locaties binnen de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland werken. Ook hiervoor geldt een opdracht om binnen 48 uur deze gegevens aan te leveren aan de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In de komende dagen zal de GGD daar preventief en steekproefsgewijs testen uitvoeren. “Andere grote slachterijen in onze veiligheidsregio vraag ik alvast om zich ook voor te bereiden op preventieve steekproefsgewijze testen van de GGD. Zij moeten hiervoor hun administratie op orde hebben.”

De burgemeesters van de betrokken Veiligheidsregio’s en gemeenten waar de positief geteste medewerkers wonen, hebben het verzoek gekregen samen met de GGD invulling te geven aan het bron- en contactonderzoek en concreet de betreffende medewerkers op het woonadres te volgen. De Duitse autoriteiten zijn gelijktijdig geïnformeerd. Indien er onvoldoende wordt meegewerkt zal mogelijk worden overgegaan tot verplichte collectieve quarantaine.  

“Een dergelijke omvang van het aantal positief geteste personen is zeer zorgelijk. In de eerste plaats voor de betrokkenen zelf, maar uiteraard ook voor andere personen in de werk- en woonomgeving. De betrokken gemeentes zullen bij vragen van inwoners en bedrijven zo goed mogelijk ondersteuning geven op lokaal niveau. Bron- en contactonderzoek is buitengewoon arbeidsintensief, dat heeft de besmetting in Groenlo nogmaals aangetoond. De GGD heeft hierbij maximale ondersteuning nodig en die moet gegeven worden. Meer testen geeft meer inzicht. Daardoor zijn we beter in staat om het coronavirus te bestrijden. Het helpt ons om de benodigde stappen te zetten om het virus in te dammen.” aldus Ton Heerts voorzitter van de VNOG.