Alle 600 medewerkers VION Groenlo in thuisquarantaine

21 mei 2020

istock 1206872303 coronavirus

Productielocatie Groenlo tijdelijk verboden gebied voor deze medewerkers

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op basis van rapportage en een advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland alle 600 medewerkers verboden om de komende 14 dagen zich te begeven op de productielocatie  van VION in Groenlo. Deze (preventieve) maatregel is genomen om de besmetting van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.

Het management van de VION locatie in Groenlo heeft van de voorzitter van de VNOG de opdracht gekregen om zodanige maatregelen te nemen dat de huidige 600 medewerkers voor een periode van 14 dagen niet kunnen worden toegelaten op het terrein. Voor deze 600 medewerkers geldt vanaf nu het fabrieksterrein als verboden gebied. Deze maatregel wordt genomen op basis van artikel 2.5 van de geldende Noodverordening van de VNOG. De burgemeester van de gemeente Oost Gelre en de politie zijn belast met de handhaving van deze opdracht. Het testen van de overige 250 medewerkers gaat op 22 mei in de ochtend door. Deze medewerkers mogen echter niet aan het werk.  

“Om het bron- en contactonderzoek van de GGD goed te kunnen uitvoeren is over gegaan tot deze ingrijpende maatregel. Verdere verspreiding dient met alle beschikbare middelen te worden voorkomen. Dit is bij uitstek een veenbrand waar het RIVM afgelopen week op doelde. Die moet gestopt worden.” aldus Ton Heerts voorzitter VNOG. “Van belang is dat we samen met de collega’s in Duitsland zorgen voor afstemming en daarbij eveneens oog hebben voor de huisvestingssituatie.”

Alle 600 medewerkers krijgen persoonlijk een brief van de Directeur GGD Noord- en Oost-Gelderland. Hierin worden zij geïnformeerd over dit besluit. Voor positief geteste medewerkers geldt  dat ook huisgenoten in quarantaine moeten.

In samenwerking met de GGD NOG en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden zijn de minister van VWS, de minister van LNV, de staatssecretaris van SZW en het RIVM schriftelijk op de hoogte gebracht van de zorgwekkende situatie bij deze fabriek. Ook is de heer Roemer geïnformeerd. Hij is belast met de bijzondere positie van arbeidsmigranten in ons Land. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden met betrekking tot gezamenlijke quarantaine.

Klik hier voor het aanwijzingsbesluit verboden gebied VION Groenlo BV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is geen bewijs dat voedsel een bron is om het nieuwe coronavirus over te dragen. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om in leven te blijven en te groeien. Dat kan niet in voedsel. Het is wel belangrijk om hygiënisch met voedsel om te gaan en de adviezen van het RIVM op te volgen. Zo voorkom je dat er toch nog ziekmakende bacteriën en virussen op eten kunnen komen.

Klik hier voor meer info op de website van het Voedingscentrum