FacebookTwitterLinkedin

BOT en RC BOT

Binnen de VNOG hebben we een goed werkend systeem voor traumanazorg, dat stoelt op de pijlers van Bedrijfsopvangteams(BOT) in clusters, van ketenpartners van de GHOR en een regionaal coördinatieteam (het RC BOT). Dit is vastgelegd in de regionale regeling TraumaNazorg.

Blauwdruk Nazorg organisatie VNOG

Als bijlage bij de regionale regeling is een stroomdiagram opleidingen BOT opgenomen waarin is vastgelegd hoe de procedure rondom de opleidingen voor Bedrijfsopvangteams is geregeld.

pdfStroomdiagram BOT

De verschillende stappen die worden doorlopen na een schokkende gebeurtenis zijn vastgelegd in een toolbox. Deze toolbox (ook wel protocol 1e en 2e lijns opvang genoemd) maakt als bijlage onderdeel uit van de regionale regeling.

pdfBOT tool 1e lijns