FacebookTwitterLinkedin

Protocol agressie en geweld

bot1Medewerkers met een publieke taak, zoals onze hulpverleners, vervullen in de maatschappij een belangrijke rol. Bij de uitvoering van hun functie worden zij echter steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. De publieke opinie en de politiek vinden het onacceptabel dat er tegen hulpverleners agressief en/of gewelddadig wordt gehandeld en eisen een harde aanpak.

Een van de uitvloeisels hiervan is dat een convenant Veilige Publieke Taak is opgesteld door de politie, het Openbaar Ministerie en een zestal organisaties waaronder de VNOG, om agressie en geweld tegen hun medewerkers te voorkomen en aan te pakken.

xlsMeldingsformulier VPT (Veilig Publieke Taak)