FacebookTwitterLinkedin

Introductie

Tot voor kort bleef op een brandrapport de vermoedelijke hoofdoorzaak van een brand beperkt tot de keuzes: brandstichting, spelen met vuur door kinderen, roken, brandgevaarlijke werkzaamheden, defect apparaat/product, broei/zelfverhitting, vuurwerk, anders en onbekend. Hier brengt het Team Brandonderzoek verandering in.

Werkzaamheden

Belangrijke vragen die tot voorheen na een brand niet werden gesteld zijn onder andere:

  • Is de oorzaak gebaseerd op vermoeden of feiten?
  • Komt de brandoorzaak vaker voor?
  • Is het brandverloop verklaarbaar?
  • Hebben preventieve voorzieningen gebracht waarvoor ze bedoeld waren?
  • Welke invloed had het handelen en optreden van de brandweer op het brandverloop?

Vragen die zeker de moeite waard zijn om door een Team Brand Onderzoek (TBO) eens nader te laten bekijken.

Doel

Primair doel van het Team BrandOnderzoek:"Inzicht krijgen in de (technische) oorzaken van een brand, het brandverloop, de werking van brandpreventieve voorzieningen en hiermee de bewustwording van brandweerpersoneel en burger vergroten.

Werkveld

Het werkveld van het Team BrandOnderzoek is de de regio Noord- en Oost-Gelderland. Op speciaal verzoek zijn we inzetbaar voor brandonderzoeken binnen en buiten Nederland. Bij een 'middelbrand' nemen we contact op met de leidinggevende. Bij 'grote brand' gaan we altijd ter plaatse. Is het brandverloop verrassend of niet duidelijk dan komen we op verzoek van de direct leidinggevende. Vanuit landelijke projecten en het risicoprofiel hebben we speciale aandacht voor: natuurbranden, veestallen, verzorgingstehuizen en slachtoffers door woningbrand.

Samenwerking met Politie en verzekering

Binnen Nederland zijn er drie partijen die zich, ieder vanuit een eigen doelstelling, bezighouden met brandonderzoek. Vanuit de politie is dit de forensische opsporing (TFO) en vanuit de verzekering de eigen onderzoekers of particuliere onderzoeksbureaus. Onze intentie is om gezamenlijk onderzoek te doen om zo gebruik te kunnen maken van ieders kennis en ervaring.

Positie in de brandweerorganisatie

Begonnen bij brandweer Apeldoorn, is TBO nu ondergebracht bij de afdeling Risico & Regie, sector Brandweerzorg van de VNOG. Terugkoppelingen, rapportages, nieuwsflitsen en presentaties met leerpunten uit brandonderzoek worden breed uitgezet, oa naar de brandweerkorpsen om daarmee verbeterpunten te bereiken. Ook worden uit de landelijke database overeenkomsten in oorzaken en trends duidelijk. Landelijk is TBO geborgd onder het programma 'Lerend vermogen'.