FacebookTwitterLinkedin

Voorbereiding en risicobeheersing natuurbranden

De VNOG houdt zich op allerlei manieren bezig met het voorkomen en beperken van de schadelijke effecten van natuurbranden. Onze meest belangrijke taak daarin is ervoor te zorgen dat de mensen die in onze natuurgebieden werken, wonen en recreëren zich op tijd in veiligheid kunnen brengen bij een natuurbrand. De brandweer heeft geen toezichthoudende en/of handhavende taak inzake natuurbrand. Daarom investeren wij vooral in stabiele relaties met allerlei organisaties en partijen die ook een belang en verantwoordelijkheid in de natuur hebben.

Mate van risico
Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met risicoverhogende activiteiten, en dat we natuur in de gaten houden. Dit doen we o.a. via de website www.natuurbrandrisico.nl waarop we aan de hand van twee verschillende fases aangeven hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in ons gebied. Hoe groot het risico is wordt door tal van factoren bepaald, o.a. de luchtvochtigheid, de hoeveelheid neerslag, de temperatuur, de vochtigheid in het hout, de windsnelheid en de windrichting. Maar ook nieuwe initiatieven geven nieuwe risico's, zoals het invoeren van populaties grote dieren. En de ecoducten die de dieren een vrijere doorgang geven, leveren op hun beurt weer brandrisico's op. 

Hulp
Gelukkig helpt de wetenschap een handje, zoals het met het ontwikkelen van het natuurbrandverspreidingsmodel. Daarmee kunnen we inschatten hoe een  natuurbrand zich kan ontwikkelen. Met die kennis gaan we aan de slag met natuurbeheerders om hun terrein zo in te richten, dat een beginnenden natuurbrand zich niet snel kan ontwikkelen. Samen kijken we ook of de gebieden goed toegankelijk zijn voor de hulpdiensten, én of de bezoekers snel weg kunnen bij een brand.

Meer weten?
Bekijk hier het filmpje over natuurbrandpreventie