FacebookTwitterLinkedin

Risico verkleinen

Voorbereiden en bestrijden kunnen we als brandweer niet alleen. Binnen brandweer Nederland werken we aan betere bestrijdingstechnieken, en met beheerders en terreineigenaren zijn we continu in overleg om hun gebieden, terreinen en gebouwen zo 'natuurbrandveilig' mogelijk in te richten. Daarbij kan het gaan om een andere soort beplanting, die minder brandgevoelig is, of om het vrijhouden van stroken grond waarop de brand kan stuklopen.
Ook in de communicatie werken we samen met onze partners, zodat we bewoners en recreanten alert maken op mogelijk natuurbrandgevaar, maar hen geen angst inboezemen om te genieten van de natuur.

Bekijk hier hoe je de kans op natuurbrand kunt beperken en wat je moet doen als het je toch overkomt.


Natuurbrandveiligheid
Als het een langere tijd droog is in de natuur, is er meer kans op een snelle uitbreiding van een natuurbrand. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de brand zich snel uitbreiden. Daarom besteedt de veiligheidsregio aandacht aan het voorkomen en beheersen van natuurbranden en de voorbereiding op incidenten.

De voorbereiding gebeurt bijvoorbeeld door het maken van plannen en door te oefenen. Ook worden er kaarten gemaakt met informatie over bluswater, de toegankelijkheid van gebieden en andere bijzonderheden.

Het voorkomen en beheersen van natuurbranden gebeurt bijvoorbeeld met het project ‘Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Veluwe en Achterhoek’. Dit is een project van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden, samen met de provincie Gelderland. Het doel van dit project is om met alle partijen de natuurbrandrisico’s voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarbij staan de mensen die wonen, werken, zorg verlenen en recreëren in natuurgebieden centraal.

logo definitief veluwe en achterhoek

Tips natuurbrandveiligheid
De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarom is uw bijdrage in het voorkomen en beperken van een natuurbrand belangrijk. We hebben tips voor brandveilige gedrag in de natuur en zelfredzaamheid per doelgroep in pdf's gebundeld. 

Klik op uw doelgroep voor de voor u relevante tips:
pdfTips bewoners in natuurgebieden
pdfTips recreanten in natuurgebieden
pdfTips recreatieondernemingen in natuurgebieden
pdfTips zorginstellingen in natuurgebieden