FacebookTwitterLinkedin

Risico verkleinen

Voorbereiden en bestrijden kunnen we als brandweer niet alleen. Binnen brandweer Nederland werken we aan betere bestrijdingstechnieken, en met beheerders en terreineigenaren zijn we continu in overleg om hun gebieden, terreinen en gebouwen zo 'natuurbrandveilig' mogelijk in te richten. Daarbij kan het gaan om een andere soort beplanting, die minder brandgevoelig is, of om het vrijhouden van stroken grond waarop de brand kan stuklopen.
Ook in de communicatie werken we samen met onze partners, zodat we bewoners en recreanten alert maken op mogelijk natuurbrandgevaar, maar hen geen angst inboezemen om te genieten van de natuur.

Bekijk hier hoe je de kans op natuurbrand kunt beperken en wat je moet doen als het je toch overkomt.