FacebookTwitterLinkedin

Natuurbrand

Introductie

Natuurbrand_Hoog_So-VNOGNatuurbrand is het dagelijks werkterrein van diverse collega’s binnen meerdere afdelingen in de VNOG. Onder de noemer NBB (natuurbrandbeheersing en –bestrijding) stemmen zij - lokaal, regionaal en landelijk - continu af met elkaar en andere collega’s. Daarbij gaat het o.a. om

  • advisering inzake natuurbrandrisico's en materieel
  • voorbereiding op de brandbestrijding
  • oefeningen en trainingen
  • afstemming met natuurbeheerders

Risicobeheersing Natuurbranden

De afdeling Risicobeheersing van de VNOG houdt zich op allerlei verschillende manieren bezig met het voorkomen en beperken van de schadelijke effecten van natuurbranden. Onze meest belangrijke taak daarin, is ervoor te zorgen dat de mensen die werken, wonen en recreëren in de bossen zich op tijd in veiligheid kunnen brengen als er een natuurbrand is. De brandweer heeft geen direct toezichthoudende en/of handhavende taak ten aanzien van het onderwerp natuurbrand. Daarom investeert de sector risicobeheersing met name in stabiele relaties met allerlei organisaties en partijen die ook een belang en verantwoordelijkheid in de natuur hebben.

Mate van risico
Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met risicoverhogende activiteiten, en dat we natuur in de gaten houden. Dit doen we o.a. via de website www.natuurbrandrisico.nl waarop we aan de hand van twee verschillende fases aangeven hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in ons gebied. Hoe groot het risico is wordt door tal van factoren bepaald, o.a. de luchtvochtigheid, de hoeveelheid neerslag, de temperatuur, de vochtigheid in het hout, de windsnelheid en de windrichting.

Communicatie
De publieksfolder over natuurbranden getiteld  "Ik houd het veilig op de Veluwe, u ook?"is een gezamenlijk folder van het Bosschap, RECRON en de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Naast de veluwse folder is er ook een algemene versie van de folder gemaakt.