Luchtsurveillance

In tijden van droogte, wanneer de natuurbrandthermometer op oranje staat, wordt vanuit de VNOG de luchtsurveillance opgestart. Dagelijks vliegen er dan vliegtuigjes boven de Veluwe en Overijssel om beginnende branden op te sporen. Boven het zuidelijk gedeelte van de Veluwe vliegt de AJAX-zuid. Het noordelijk gedeelte wordt verkend door de AJAX-noord en het Overijsselse gebied door de Oscar. Ieder vliegtuig wordt bemensd door een piloot en een brandweerverkenner. De groep verkenners bestaat uit ca. 90 vrijwilligers, afkomstig van brandweerkorpsen uit Gelderland en Overijssel.

Log in met het wachtwoord voor onder andere het rooster.

Enter password