Vogelgriep

Vragen over vogelgriep

Waar moet ik melding doen van zieke of dode vogels? 
In Nederland worden steeds meer dode (water)vogels gevonden die besmet blijken te zijn met vogelgriep. Ziet u ergens dode vogels liggen? Raak deze dan niet aan, maar maak er wel melding van. Dode vogels kunnen dan onderzocht worden op vogelgriep.
Het melden van dode vogels kan via de website van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88.

Kunnen mensen ook vogelgriep krijgen?
Het vogelgriepvirus treft vogels hard, zij raken besmet of gaan dood. De kans dat het virus op niet-vogels overslaat is zeer klein. Helaas zijn virussen in staat om te veranderen, te muteren. Raak daarom dode vogels niet aan.

Zijn er risico's m.b.t. vogelgriep voor honden?
Sporadisch kan vogelgriepvirus overgedragen worden op wilde zoogdieren zoals vossen en zeehonden en op gezelschapsdieren zoals honden. Dit is echter zeer uitzonderlijk en na directe intensieve blootstelling. Bij vossen en honden vaak als gevolg van bijtcontact met besmette kadavers van vogels. Houd daarom honden aan de lijn tijdens het uitlaten en laat ze niet in het water. Overdracht van hond naar mensen is nog nooit vastgesteld.

Welke symptomen hebben vogels met vogelgriep?
Vogelgriep, ook wel aviaire influenza of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor. Het veroorzaakt bij vogels, voornamelijk hoenderachtigen, griepachtige verschijnselen , met sufheid, tranende ogen en opgezette kelen. Ook verkleurt de kam van de vogel. Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting. De incubatietijd bedraagt drie dagen tot twee weken. De ziekte is dodelijk voor kippen, kalkoenen, ganzen, roofvogels en eenden.

Ik heb pluimvee, wat moet ik doen bij een uitbraak?
Loopt uw pluimvee buiten rond? Of houdt u kippen in een buitenren? Dan kan bij een uitbraak van vogelgriep een ophokplicht voor pluimveebedrijven of een afschermplicht voor hobbyhouders van kracht zijn. Meer info via de website van de Rijksoverheid

Meer informatie over vogelgriep is te vinden op de websites van:
RIVM: Vogelgriep | RIVM
NVWA: Vogelgriep in Nederland 2022