FacebookTwitterLinkedin

Introductie

afbeelding tbv vnog nl aangepast formaatDe Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft één missie: Samen werken aan veiligheid. Onze belangrijkste doelen zijn het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises en herstel na een ontwrichte situatie. Binnen de VNOG werken 22 gemeenten samen. Dit doen wij samen met partners als politie, gemeenten en ambulancedienst.

De VNOG bestaat uit de Brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), de afdeling Risico- en Crisisbeheersing en wordt ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering.

De brandweer is een belangrijk onderdeel van de VNOG. Verdeeld over 56 kazernes werken 1500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten aan basis- en opgeschaalde brandweerzorg, de voorbereiding op rampen en calamiteiten, en de bestrijding daarvan.

De Meldkamer Oost Nederland (MON) is de meldkamer voor de Veiligheidsregio IJsselland en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De meldkamer voor politie, brandweer, ambulance én politieservicecentrum is gevestigd in Apeldoorn.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening tijdens crises. Zij werkt daarbij samen met ambulancedienst, GGD Noord- en Oost-Gelderland, ziekenhuizen, huisartsenposten en overige partijen in de zorgsector. 

Bij de afdeling Risico- en Crisisbeheersing komen de lijnen samen die de VNOG met andere partners in de hulpverlening kent. Daarbij gaat het onder andere om gemeenten, Defensie, Rijkswaterstaat en waterschappen. Samen met partners werken zij aan een risicobewuste en (brand)veilige leefomgeving. Crisisbeheersing richt zich onder meer op de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen ende informatiepositie van de veiligheidsregio.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering komen HRM, Informatie, Middelen, Vastgoed, Services en Projecten, communicatie en beleid samen.