FacebookTwitterLinkedin

Introductie

social media vSocial media, ook binnen de VNOG zijn ze niet meer weg te denken. Veelal gebruiken we deze voor communicatie met de inwoners van onze regio. Ook de meeste brandweerposten in de regio hebben een Facebook- of Instagrampagina of Twitter account. Op deze pagina's bieden we collega’s een handreiking door ze ‘tips & tricks’ aan te bieden.

Er wordt nu veelal gesproken over Facebook en Instagram omdat dit de meest gebruikte middelen zijn binnen de korpsen. Uiteraard vallen hier alle social media onder zoals Twitter, Youtube, Flickr en Pinterest. Maar ook platforms waar men met elkaar in discussie kan zoals Hulpverleningsforum.nl en het twitteraccount HVincidentNL.

We stimuleren als VNOG het gebruik van social media bij brandweerkorpsen, maar gebruik daarbij wel je verstand. Stel je bij iedere post op Facebook en Twitter af: zou ik de afgebeelde situatie zelf waarderen? Zou ik het zelf fijn vinden als brandweermensen mijn brandende woning zo zouden fotograferen? Is het antwoord nee, ga er dan vanuit dat dit ook voor andere mensen geldt. ‘Fatsoen moet je doen’ wordt weleens gezegd en dat gaat hier ook op!

Bewustwording!

De VNOG is een campagne gestart om de bewustwording bij collega's te vergroten. Hoe doen we dit?

  • cartoons in (digitale) nieuwsbrieven
  • presentatie tijdens postcommandantenoverleggen
  • posters met cartoons en korte uitleg
  • deze pagina's op vnog.nl