Omgevingswet

De Omgevingswet

Op deze pagina kun je informatie lezen over de Omgevingswet en de rol van de VNOG bij deze nieuwe wet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

De Omgevingswet: de achtergronden
De Rijksoverheid wil de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken. De Omgevingswet moet dit mogelijk gaan maken. Door wetten en regelingen voor Ruimtelijke Ordening samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om bouwprojecten op te starten. De nieuwe wet moet op 1 januari 2021 in werking treden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vereenvoudiging die de nieuwe wet met zich meebrengt:

Lees meer...