FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Besmetting vogelgriep in Zeewolde: landelijke ophokplicht van kracht

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 26 oktober 2021 om 12:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een vondst van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette bedrijf in Zeewolde met circa 36.000 dieren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. 

Klik hier voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Brandweer in de klas, lespakket voor kinderen over brandveiligheid

Overhandiging lespakket Brandweer op School15 oktober 2021

Hoe kun je er voor zorgen dat er geen brand uitbreekt in huis? En als er toch brand ontstaat, wat moet je dan doen? Kinderen van groep 1 tot 8 in het basisonderwijs leren via het lespakket Brandweer op School op een leuke en creatieve manier over brandveiligheid. En van wie kunnen ze dat nu beter leren dan van echte brandweermannen en –vrouwen. Daarom komt de brandweer op bezoek in de klas.

Op vrijdag 15 oktober kregen de kinderen van groep 2 en 3 van basisschool De Rank in Harderwijk de brandweer op bezoek in de klas. Tot verrassing van de kinderen was ook burgemeester Harm-Jan van Schaik van de gemeente Harderwijk mee en hij werd vergezeld door mascotte Smokey de rookmelder. Onder luid gejuich en gezwaai werden ze ontvangen en liepen ze de klas in. De burgemeester en de brandweer gaven in de klas de aftrap voor het lespakket Brandweer op School.

Burgemeester Van Schaik: “Het onderwerp brand en de brandweer leeft bij kinderen. Dat heb ik tijdens de veiligheidsdag van 9 oktober bij de brandweer in Harderwijk gezien. Als je kinderen al vroeg leert hoe een brand voorkomen kan worden en wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt, kunnen we onze brandveiligheid in de toekomst verder vergroten. Met het lespakket leren kinderen spelenderwijs hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op brand. Ze leren bijvoorbeeld dat het goed is om van tevoren een vluchtplan te maken, omdat je bij een echte brand door de rook niets ziet. Door deze les kunnen ze samen met hun ouders praten over hoe branden te voorkomen zijn en met het gezin een vluchtplan oefenen.”

Smokey44Tijdens de les
De burgemeester overhandigde samen met Smokey het lespakket Brandweer op School aan de lerares en de kinderen. Op de vraag van de burgemeester wie er naar de veiligheidsdag waren geweest staken een flink aantal kinderen hun hand op. Sommigen willen zelf later ook bij de brandweer. Er werden vragen gesteld over hoe je een poes uit de boom haalt, hoe je stevig op een ladder staat en waarom de brandweer de sirene aanzet. Daarna mochten de groepen 2 en 3 buiten bij de brandweerauto kijken. Ze konden in de wagen zitten en de brandweer spoot water op het Kerkplein met de brandslang. De kleuters vonden het prachtig, maar ook best spannend.

Brandweer Advies Box 
Ouders die advies willen over brandveiligheid, kunnen hiervoor onder meer terecht bij de Brandweer Advies Box. Deze mobiele unit staat binnenkort op verschillende plekken in de gemeente Harderwijk.  Bezoekers kunnen een gratis persoonlijk advies over hun woonsituatie krijgen van een  brandweerexpert. Dit advies is gebaseerd op het ‘Risicoprofiel Brandweer’; een innovatief hulpmiddel waarin de risico’s van gebouwen op basis van data in kaart zijn gebracht. Met hulp van virtual reality kunnen gevolgen van verschillende brandscenario’s ervaren worden. Met het opzetten van de VR-bril belandt de bezoeker bijvoorbeeld virtueel in een keukenbrand of oefent virtueel de vluchtweg nadat de rookmelder is afgegaan. Dit alles met de bedoeling om meer bewustzijn te creëren voor de veiligheid in de eigen woonsituatie. Waar en wanneer de Brandweer Advies Box te bezoeken is, wordt via de gemeente Harderwijk bekend gemaakt.

Lespakket Brandweer op School
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar ook de brandweer onder valt, vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe ze brand kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Binnen de 22 gemeenten in de veiligheidsregio zijn basisscholen geattendeerd op het lespakket Brandweer op School. Veel scholen hebben deze lespakketten besteld en inmiddels ook ontvangen. Meer informatie over het lespakket of het pakket bestellen kan via www.brandweeropschool.nl.

Crisis stopt niet bij de grens

cfb18eee a724 4246 9b13 535c74847e0aNieuw grensoverschrijdend netwerk maakt slagvaardiger in geval van crises

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland grenst aan vier veiligheidsregio’s en aan Duitsland. Dit zorgt voor de bijzondere situatie dat bij iedere grote crisis er niet alleen met andere regio’s, maar ook met een ander land wordt samengewerkt. De coronacrisis, hoog water en branden in de grensstreek hebben laten zien dat samenwerking noodzakelijk is. Vandaag werd dit verstevigd met de lancering van een nieuw ontmoetingsplatform tussen Nederland en Nordrhein- Westfalen (NRW).

Kick-off bijeenkomst N
Vandaag vond de officiële Kick-off bijeenkomst van het N⁴-netwerk vanuit Venlo plaats. Meer dan 90 mensen van crisisbeheersing, brandweer, acute zorg en bestuurders namen digitaal deel aan deze aftrap.  N⁴ staat voor het Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing. Dit is een platform van partners aan Duitse en Nederlandse zijde, die zich bezighouden met crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Grensoverschrijdende samenwerking
De veiligheidsregio brengt mogelijke risico’s in beeld en maakt plannen om een eventuele crisis te voorkomen of te bestrijden. Al jaren wordt hierbij nauw samengewerkt met de andere regio’s in Gelderland, Overijssel en Limburg. Maar ook natuurlijk met Duitsland, want een crisis houdt niet op bij (lands)grenzen. Ziekten, branden en overstromingen stellen niet alleen onze veiligheidsregio's, waterschappen en hulpdiensten, maar ook Duitse Kreisen en hun crisismanagement op de proef. De jarenlange samenwerking op lokaal en regionaal niveau heeft haar nut bewezen en wordt daarom nu verder uitgebouwd.

Korte lijnen tijdens crisis
Grensoverschrijdende samenwerking is gebaseerd op goede contacten, gezamenlijke oefeningen en de voortdurende uitwisseling van ervaringen. Het nieuwe N⁴-netwerk staat voor de verdieping van deze grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat om wederzijds begrip voor en kennis van elkaars structuren en culturen. Als je elkaar al goed kent omdat je samen oefent en crisisplannen maakt, kun je elkaar als het er om gaat veel makkelijker vinden. Verbinding, vertrouwen en voorbereiding zijn cruciaal voor goede samenwerking bij de bestrijding van een crisis.

Ministeries
Het nieuwe netwerk N4 wordt gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Innenministerium NRW, Bezirksregierungen NRW, de commissarissen van de Koning van de grensprovincies, de Euregio’s en andere betrokken partners. De beide ministeries bekrachtigden dit door het ondertekenen van een gezamenlijke intentieverklaring.

Brandweeronderscheiding voor Duitse brandweercommandant

foto 2Woensdag 18 augustus heeft de heer Thomas Deckers, commandant Brandweer Bocholt, het zilveren Brandweerkruis van Brandweer Nederland ontvangen. Hij ontving het Brandweerkruis namens de voorzitter van Brandweer Nederland uit handen van Stephan Wevers. De heer Deckers ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse Brandweer. Initiatiefnemers voor de decoratie waren de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Brandweer Nederland.

De onderscheiding werd aan hem uitgereikt tijdens een bijeenkomst waarbij, in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, werd gesproken over de samenwerking van de brandweer in de grensstreek. Namens de VNOG was bij de uitreiking aanwezig Diemer Kransen, directeur en regionaal commandant.

Lees meer...

Ook de VNOG helpt in Limburg

Limburg 3Ook vanuit onze regio gaan we de inwoners van Limburg en onze collega hulpverleners helpen. Wij gaan met 4 natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (uit Laren, Vorden, Zelhem en ‘s-Heerenberg), een Officier van dienst en een Hoofdofficier van dienst ondersteunen.
Er is voor natuurbrandvoertuigen gekozen gelet op de terreinvaardigheid van deze voertuigen.
Succes collega’s! 💪

Foto: de briefing voor vertrek uit Doetinchem

Evaluatie aanval gijzelsoftware bij VNOG

ransomware 3998798 1280Evaluatie aanval gijzelsoftware bij VNOG; onderzoek Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) naar de leerpunten

Cyberverstoringen bij Veiligheidsregio’s: hoe goed zijn ze voorbereid?

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werd op zaterdag 12 september 2020 getroffen door gijzelsoftware. Deze software zorgde voor een verstoring van interne computersystemen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd onderzoek te verrichten naar de leerpunten uit deze casus. Tevens is het IFV gevraagd adviezen te geven aan de andere veiligheidsregio’s. 
Het was de eerste keer dat een veiligheidsregio te maken kreeg met een dergelijke cyberverstoring. Dat onderstreept de behoefte om van het incident te leren; leerervaringen kunnen bijdragen aan het verder versterken van de incidentrespons en gevolgbestrijding bij cyberverstoringen, zowel van de VNOG zelf, als van andere veiligheidsregio’s.

Cybercrisis anders dan andere crises
Voor dit onderzoek is gekozen om met drie thema’s te werken. Ten eerste is bekeken in welke mate cyberverstoringen anders zijn dan klassieke flitsrampen. En als dit het geval is, hoe kunnen veiligheidsregio’s zich dan op dit soort cybercrises voorbereiden?
Daarnaast is er gekeken naar de crisisorganisatie. Veiligheidsregio’s dienen te beschikken over een flexibele crisisorganisatie en over relevante crisisnetwerken. Het derde thema is de crisiscommunicatie. De vraag is of de communicatie over een cybercrisis anders is dan communicatie over ‘reguliere’ crises. Er is onderzocht of er factoren zijn waarmee men bij een cyberverstoring (extra) rekening moet houden in de communicatie, welke uitgangspunten zijn gebruikt in de interne en externe communicatie over een cyberverstoring en of er in alle openheid kan worden gecommuniceerd of dat er juist een zekere mate van geslotenheid gewenst is.

Adequaat gehandeld
De hoofdbevinding van het IFV is dat de VNOG deze cyberverstoring adequaat heeft bestreden. Zij heeft de gijzelsoftware vanaf het allereerste begin uitermate serieus genomen, heeft snel opgeschaald en direct externe hulp ingeschakeld. In de crisisrespons was de VNOG sterk afhankelijk van externe specialistische ondersteuning en expertise. De VNOG slaagde erin om die technische expertise snel te mobiliseren in de vorm van bijstand van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en andere experts. Naast het feit dat de VNOG ontzettend veel goed heeft gedaan, heeft de regio ook geluk gehad. Wanneer de benodigde expertise niet tijdig kan worden georganiseerd, er sprake is van zeer geavanceerde of aanhoudende aanvallen en technisch handelingsperspectief ontbreekt, kan het verloop van een dergelijk incident er heel anders uitzien.

Senior onderzoeker Laurens van der Varst (IFV): ‘Vastgesteld moet worden dat veiligheidsregio’s dit soort cyberverstoringen (en de voorbereiding erop) uiterst serieus dienen te nemen. Cyberdreigingen zoals gijzelsoftware zijn per slot van rekening ‘here to stay’’ Een vervolg zal door het IFV gegeven worden door leertafels op te gaan zetten om de ervaringen te delen.’

Bekijk het volledige onderzoek.

Interview Senior onderzoeker Laurens van der Varst (IFV) en Diemer Kranser (VNOG).

Onderzoek gezamenlijke internationale brandweerkazerne met brandweerkorpsen van Suderwick en Dinxperlo

In 2017 is het project CrossFire gestart. Met dit project wordt onderzocht hoe de brandweerposten Suderwick en Dinxperlo gezamenlijk een internationale brandweer-kazerne kunnen vormen. Het CrossFire-project, gefinancierd door de Euregio, werd in 2017 opgestart door de brandweer van Bocholt. In 2018 is een haalbaarheidsstudie gedaan. Met een projectconsortium - bestaande uit vertegenwoordigers van de Brandweer Bocholt, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het ingenieursbureau antwortING, werd afgelopen zaterdag (17 april) de stand van zaken besproken en het vervolgproces geschetst.

Leden van de brandweerkorpsen van Suderwick en Dinxperlo kwamen online bijeen. Oorspronkelijk was een fysieke bijeenkomst gepland voor oktober vorig jaar, maar deze moest worden geannuleerd vanwege de huidige pandemie. De burgemeesters Thomas Kerkhoff van Bocholt en Anton Stapelkamp van Aalten benadrukten het belang van internationale samenwerking. "We hebben elkaar aan weerszijden van de grens nodig. Op andere terreinen werken we ook al prettig samen. Het is een logische stap dat we dat ten aanzien van brandweerzorg ook doen. Dat komt de veiligheid van alle inwoners en bezoekers in onze grensregio ten goede. Tegelijkertijd willen we de tijd nemen om dit traject zorgvuldig te doorlopen en de mensen van beide posten er nauw bij betrekken. Zij moeten tenslotte de samenwerking tot stand brengen.”

Commandant van de brandweer Bocholt Thomas Deckers en Regionaal Commandant en directeur van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Diemer Kransen onderschrijven de noodzaak van samenwerking. "De brandweerposten Suderwick en Dinxperlo hebben al jaren een goede grensoverschrijdende samenwerking. Als deze twee kazernes daadwerkelijk samengevoegd zouden worden, vergroten we de operationele slagkracht in dit gebied. Dat een kans die we moeten benutten. Samen onderzoeken we hoe verschillen in onder meer regelgeving, opleiding en cultuur te overbruggen zijn. Alle betrokkenen staan daarin heel positief. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar daarin vinden."

Haalbaarheidsstudie 2018
In 2018 kwamen de projectdeelnemers tot de centrale conclusie dat grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse brandweermensen vanuit één locatie in principe haalbaar is en veel potentie biedt om de brandweerzorg in de grensregio te verbeteren. Grensoverschrijdende samenwerking kan een mogelijk tekort aan hulpverleners tegengaan. Personeel kan in beide delen van het land worden geworven en samen worden opgeleid. Een opleiding die aandacht besteed aan de brandweersystemen van beide zijden van de grens geeft de brandweerlieden extra en waardevolle kennis. Op het gebied van de werving van personeel kan een gezamenlijke jeugdbrandweer helpen om de slagkracht van de brandweer in Dinxperlo en Suderwick op lange termijn te waarborgen.

Proces
Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de stand van zaken. Samen met de projectgroep wordt inhoudelijk gesproken over onderwerpen zoals de organisatie van een internationale brandweerpost, de inhoud van gezamenlijke opleidingen, het gebruik van technologie en de uitvoering van operationele tactieken. De projectgroep neemt de ideeën en ervaringen van met name de leden van de twee brandweerkorpsen mee in het verdere onderzoek. Ook werd duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is. Daarvoor worden nu op korte termijn kleinere werkgroepen geformeerd die aan de slag gaan met bepaalde thema’s. De bezetting van deze werkgroepen zal vooral uit de vrijwilligers van de posten bestaan, ondersteund door mensen uit de projectgroep.


Vervolgstappen
Het projectconsortium zal in de komende weken bijeenkomen om de resultaten te evalueren. Voor de zomer is nog een bijeenkomst gepland met de korpsleden van Suderwick en Dinxperlo. De tot dan toe ingediende ideeën worden dan gepresenteerd en verder uitgewerkt. Daarna zal de verdere uitvoering van het project worden besproken. Eén van de dingen die nu al wel versneld gaat gebeuren is het beschikbaar krijgen van Suderwick in onze Kazerne Volgorde Tabel (KVT). Een aantal andere posten uit Duitsland komen al een aantal jaren naar ons toe voor ondersteuning. Voor Suderwick geldt dat (nog) niet. Dit komt ook omdat ze voor de eerste eenheid geen bijdrage kunnen leveren. Vorig jaar was er vanuit onze regio al besloten om ook op het vlak van tweedelijns ondersteuning meer te gaan samenwerken met Duitsland. Het gaat voor Suderwick dan om ondersteuning in en om Dinxperlo bij een middel incident of groot incident.

Campagne: brandveiliger gedrag en meer risicobewustwording bij inwoners

Een brand in je eigen huis heeft enorme impact. Gelukkig treffen steeds meer inwoners maatregelen om hun woning brandveiliger te maken. Maar als er brand is, heeft u slechts 3 minuten om uw huis te ontvluchten. Reden om inwoners bewust te maken van de risico’s op brand en hen te stimuleren om brandveiligheidsmaatregelen te treffen.

‘Risicobewust Harderwijk’
In het project ‘Risicobewust Harderwijk’ onderzoekt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in samenwerking met de gemeente Harderwijk welke campagnes het meest effectief zijn om inwoners bewust te maken van de risico’s op brand en hen te stimuleren om brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ‘dashboard brandweer’. Hiermee wordt berekend waar de risico’s relatief groot zijn en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld doordat er veel oude gebouwen en woningen in een wijk staan, of omdat er veel woningen boven winkels zijn. De campagnes zijn gebaseerd op de risico’s die bij dit type wijk passen. Zo kunnen activiteiten heel gericht ingezet worden.

Succesvolle samenwerking
De activiteiten van het campagneprogramma worden onderzocht en geëvalueerd. Met de opgedane ervaring en kennis kunnen de campagnes ook in andere gemeenten worden ingezet. Burgemeester Harm-Jan van Schaik: “Deze pilot staat wat mij betreft model voor de andere 21 gemeenten in onze Veiligheidsregio en daarbuiten. Ik juich het enorm toe, omdat het bijdraagt aan meer risicobewustzijn en brandveilig gedrag. Gelukkig hebben we een zeer professionele brandweer, maar voorkomen is beter dan genezen.”

Foto social media 002Vluchtsleutelhanger wordt goed ontvangen
In één van de campagnes ontvingen ruim 5.000 huishoudens in december en januari een ‘vluchtsleutelhanger’ in de brievenbus. Inwoners werden hiermee gestimuleerd om een vluchtsleutel op een vaste plek op hun vluchtroute te hangen, uit het zicht en bereik van anderen. Zodat ze bij een noodsituatie veilig en op tijd het huis kunnen verlaten. Gedragswetenschapper van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Leonie Webbink, is heel enthousiast over de resultaten: “De vluchtsleutelhanger is met gemiddeld een 8,7 heel hoog gewaardeerd. De campagne heeft eraan bijgedragen dat meer mensen een vluchtsleutel hebben opgehangen. Dat is een enorm mooi resultaat!”

De pilotcampagnes worden tot het eind van dit jaar ingezet en afgesloten met een onderzoek om te kijken in welke mate het risicobewustzijn en veilig gedrag van inwoners is toegenomen.