FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Natuurbrand Informatiepunt Radio Kootwijk

Natuurbrand InformatiepuntDeze zomer geeft de brandweer Noord- en Oost-Gelderland gratis advies en informatie over natuurbrandpreventie aan bezoekers van het zenderpark Radio Kootwijk. Bezoekers horen hier hoe zij brand kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als er toch onverhoopt brand uitbreekt als zij zich in een natuurgebied bevinden. Uiteraard kan men ook met reguliere vragen over brandveiligheid van een woning bij het informatiepunt terecht. Voor mensen die zelf in een natuurgebied wonen zijn er tips om hun huis tegen een natuurbrand te beschermen.

Het informatiepunt is een initiatief van het team brandveilig leven en is geïnspireerd op de brandweer pop-up stores die in winkelstraten in de regio ‘opduiken’. De personele bezetting van de winkel wordt verzorgd door zowel beroepscollega’s als brandweervrijwilligers.

Lees meer...

OR bespreekt spreiding- en dekkingsplan

samenwerken aan samenwerkenDinsdag 2 juli kwamen we (de commissie brandweerzaken) bij elkaar. Er is op dit moment veel te bespreken. Het grootste gespreksonderwerp was de drie modellen voor dekking en spreiding van de brandweer. Het gaat feitelijk om het aantal brandweerposten, het materiaal dat hier gestald is en het personeel dat nodig is om uit te rukken. De gevolgen van de plannen gaan dus iedere repressieve medewerker aan, zowel vrijwilliger als beroeps. En wij staan voor die belangen.

Lees meer...

Heel Holland "plakt"

HitteHet Nationaal Hitteplan is in werking getreden. Dit gebeurt als in een bepaalde regio de kans op minstens vier opeenvolgende dagen met een temperatuur van 27°C of hoger zeer groot is. In een groot deel van het land is de warmte (vandaag 23 juli 2019) tussen de 30 en 34 graden. De maxima liggen morgen tussen de 32 en 38 graden en donderdag tussen 33 en 39° C. In de nachten koelt het maar moeizaam af, de minimum temperaturen liggen rond de 20 C en ook vrijdag volgt nog een tropische dag.
Het RIVM roept op extra alert te zijn en aanvullende maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen: drink voldoende water, draag beschermende kleding, zoek op tijd de schaduw op, smeer je op tijd in.

Lees meer...

Ondernemingsraad betrokken bij ontwikkeling VNOG

vergaderenMorgenavond – 17 juli 2019 – komen de leden van de ondernemingsraad bij elkaar in Lochem. Prominent op de agenda staat het herstel en de ontwikkeling van de organisatie.

De vergadering begint met een besloten deel waarin de voorgestelde inrichting van de organisatie én de ontwikkeling van het personeel centraal staat. Over beide onderwerpen heeft de OR  stukken van het MT ontvangen.

Rond 20.00 uur begint het openbare gedeelte.  In dit deel van de vergadering werken de leden vier onderwerpen uit waarover zij de bestuurder (Diemer Kransen) dringend vragen daar rekening mee te houden. Op 27 augustus wordt dit in het overleg met hem besproken. Tevens staat de geplande verhuizing van het hoofdkantoor op de agenda; hiervoor heeft de bestuurder een adviesaanvraag ingediend.

Lees meer...

Landelijke TBO database van start!

TBO 2 siteVanaf 1 juli vullen de brandonderzoekers van alle veiligheidsregio’s na afloop van een brandonderzoek dezelfde vragenlijst binnen een landelijke database in. Op deze manier ontstaat er een verzameling van data en statistiek op het gebied van brandonderzoek. Deze data kunnen vervolgens door afdeling risicobeheersing worden gebruikt in de risicogestuurde advisering en door de afdeling incidentbestrijding om te leren van inzettechniek en tactiek.
Er wordt nog onderzocht of deze vragenlijst breder kan worden ingezet dan alleen dataverzameling in het kader van brandonderzoek.

Een dikke pluim voor onze collega's Mike Mulder en Richard Scheerder; zij hebben samen met een aantal brandweercollega’s uit het land deze database gerealiseerd!

Toegang tot werklocaties

Knipsel 3Toegang tot werklocaties moet voor het personeel goed geregeld zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we automatisch alle collega’s tot álle locaties toegang geven. Binnen de VNOG wordt hier nu naar gekeken. Een voorbeeld: zo is het in verband met grootschalig onderhoud en beveiligingsredenen belangrijk dat iedereen die op dit moment toegang heeft of wil tot Post Zuid in Apeldoorn, opnieuw zijn/haar toegangstag laat autoriseren.

Inmiddels weet iedereen wel dat in heel de Europese Unie de AVG, alias de Privacywet, in werking is getreden. Maar wat heb ik ermee te maken zul je je misschien afvragen? Nou, de toegang tot gebouwen is zo’n onderdeel. We kennen allemaal de verhalen van kazernes waar redgereedschap is gestolen. Stel iemand verliest zijn toegangspas dan is het wel fijn dat die ook meteen geblokkeerd kan worden en dat wildvreemden geen toegang tot de kazerne kunnen krijgen.

Lees meer...

Overlegvergadering OR 25 juni a.s.

teamwerkKomende dinsdagavond - 25 juni -  overleggen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder (Diemer Kransen) met elkaar.

In het overleg gaan we het onder andere hebben over de Agenda voor herstel VNOG. Tijdens dit agendapunt zal er gesproken worden over de vlootschouw personeel, de randvoorwaarden voor de nieuwe werkorganisatie en de kaders voor de inzet van budgetten voor vrijwilligers.

Lees meer...

OR: Regeling kazernedienst en verhuizing Europaweg

geef je mening

Woensdagavond – 5 juni – vergaderde de ondernemingsraad. Een volle agenda zorgde dat het een ‘latertje’ werd. Toch gingen de leden met een goed gevoel naar huis. Over belangrijke thema’s voor de VNOG nam de OR besluiten, zoals bijvoorbeeld over de regeling kazernediensten en de voorgenomen verhuizing de kantoren aan de Europaweg. Hieronder vind je een korte terugblik op de vergadering.

Lees meer...