FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Aanbesteding redvesten afgerond

RedvestIn 2019/2020 is ongeveer twee derde van de redvesten aan vervanging toe. Omdat het financiële voordelen biedt, maar ook voordelen in het kader van uitwisselbaarheid en onderhoud is gekozen om alle redvesten te vervangen door één type. Op dit moment zijn er nog zeker 4 verschillende type redvesten, al dan niet conform eisen van een brandweer redvest, in gebruik binnen onze regio. De aanbesteding van de redvesten is afgerond. Met als resultaat dat de VNOG één type redvest; de Besto Fire Type 2, in gebruik gaat nemen op bijna alle repressieve voer- en vaartuigen. Uitzondering hierop zijn de oppervlakteredders en de brandweerduikers; zij blijven hun huidige materiaal gebruiken.

Lees meer...

Opvallen met betaalde campagnes

betaalde advertenties kleinJe zult je misschien afvragen: waarom betaalde campagnes op social media als het ook gratis kan?

In deze tijden van economische groei zijn er vele vacatures bij bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Al die vacatures worden gedeeld via social media. Maar omdat er zoveel vacatures gedeeld worden via social media vallen ze ook minder goed op bij potentieel geïnteresseerden. Kortom, in een grote vloedgolf van vacatures in je tijdlijn van LinkedIn, Facebook of Instagram valt er wel eens wat informatie weg. Ook de VNOG moet dus extra moeite doen om op te vallen met vacatures! En bovendien, een professionele organisatie als de VNOG hoort zich ook op social media goed te presenteren. Een betaalde campagne is geen leuk speeltje maar bittere noodzaak.

Lees meer...

Evaluatie ROF van start

ROF siteOp 1 januari 2018 is de ROF (Regeling Operationeel Functionarissen) van start gegaan.
De ROF regelt hoe invulling wordt gegeven aan de operationele functies uit het crisisplan van de VNOG. In de ROF is beschreven welke piket/vrije instroom groepen worden ingesteld om aan alle crisisrollen invulling te kunnen geven. Daarnaast regelt het de arbeidsvoorwaardelijke kant voor iedereen die aan een van deze groepen deelneemt.

In opdracht van het MT wordt de werking van de ROF geëvalueerd. Dit was destijds bij de vaststelling van de ROF in het Dagelijks Bestuur al afgesproken en was een verzoek van de OR.
Het MT heeft aangegeven dat deze evaluatie in ieder geval input moet bieden voor het vaststellen van uitgangspunten over reserve deelnemers, doorstroming, mobiliteit, personele planning en over het benodigde vakbekwaamheidsbudget.

Lees meer...

Natuurbrand Informatiepunt Radio Kootwijk

Natuurbrand InformatiepuntDeze zomer geeft de brandweer Noord- en Oost-Gelderland gratis advies en informatie over natuurbrandpreventie aan bezoekers van het zenderpark Radio Kootwijk. Bezoekers horen hier hoe zij brand kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als er toch onverhoopt brand uitbreekt als zij zich in een natuurgebied bevinden. Uiteraard kan men ook met reguliere vragen over brandveiligheid van een woning bij het informatiepunt terecht. Voor mensen die zelf in een natuurgebied wonen zijn er tips om hun huis tegen een natuurbrand te beschermen.

Het informatiepunt is een initiatief van het team brandveilig leven en is geïnspireerd op de brandweer pop-up stores die in winkelstraten in de regio ‘opduiken’. De personele bezetting van de winkel wordt verzorgd door zowel beroepscollega’s als brandweervrijwilligers.

Lees meer...

OR bespreekt spreiding- en dekkingsplan

samenwerken aan samenwerkenDinsdag 2 juli kwamen we (de commissie brandweerzaken) bij elkaar. Er is op dit moment veel te bespreken. Het grootste gespreksonderwerp was de drie modellen voor dekking en spreiding van de brandweer. Het gaat feitelijk om het aantal brandweerposten, het materiaal dat hier gestald is en het personeel dat nodig is om uit te rukken. De gevolgen van de plannen gaan dus iedere repressieve medewerker aan, zowel vrijwilliger als beroeps. En wij staan voor die belangen.

Lees meer...

Heel Holland "plakt"

HitteHet Nationaal Hitteplan is in werking getreden. Dit gebeurt als in een bepaalde regio de kans op minstens vier opeenvolgende dagen met een temperatuur van 27°C of hoger zeer groot is. In een groot deel van het land is de warmte (vandaag 23 juli 2019) tussen de 30 en 34 graden. De maxima liggen morgen tussen de 32 en 38 graden en donderdag tussen 33 en 39° C. In de nachten koelt het maar moeizaam af, de minimum temperaturen liggen rond de 20 C en ook vrijdag volgt nog een tropische dag.
Het RIVM roept op extra alert te zijn en aanvullende maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen: drink voldoende water, draag beschermende kleding, zoek op tijd de schaduw op, smeer je op tijd in.

Lees meer...

Ondernemingsraad betrokken bij ontwikkeling VNOG

vergaderenMorgenavond – 17 juli 2019 – komen de leden van de ondernemingsraad bij elkaar in Lochem. Prominent op de agenda staat het herstel en de ontwikkeling van de organisatie.

De vergadering begint met een besloten deel waarin de voorgestelde inrichting van de organisatie én de ontwikkeling van het personeel centraal staat. Over beide onderwerpen heeft de OR  stukken van het MT ontvangen.

Rond 20.00 uur begint het openbare gedeelte.  In dit deel van de vergadering werken de leden vier onderwerpen uit waarover zij de bestuurder (Diemer Kransen) dringend vragen daar rekening mee te houden. Op 27 augustus wordt dit in het overleg met hem besproken. Tevens staat de geplande verhuizing van het hoofdkantoor op de agenda; hiervoor heeft de bestuurder een adviesaanvraag ingediend.

Lees meer...

Landelijke TBO database van start!

TBO 2 siteVanaf 1 juli vullen de brandonderzoekers van alle veiligheidsregio’s na afloop van een brandonderzoek dezelfde vragenlijst binnen een landelijke database in. Op deze manier ontstaat er een verzameling van data en statistiek op het gebied van brandonderzoek. Deze data kunnen vervolgens door afdeling risicobeheersing worden gebruikt in de risicogestuurde advisering en door de afdeling incidentbestrijding om te leren van inzettechniek en tactiek.
Er wordt nog onderzocht of deze vragenlijst breder kan worden ingezet dan alleen dataverzameling in het kader van brandonderzoek.

Een dikke pluim voor onze collega's Mike Mulder en Richard Scheerder; zij hebben samen met een aantal brandweercollega’s uit het land deze database gerealiseerd!