FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Themabijeenkomst arbeidsomstandigheden VNOG

Vanavond – 30 oktober 2019 – vindt de jaarlijkse themabijeenkomst van de ondernemingsraad (OR) plaats. Het staat volledig in het teken van de arbeidsomstandigheden bij de VNOG.

Wat komt aan de orde?
In elk overleg met de bestuurder komen de arbeidsomstandigheden eigenlijk wel ter sprake. Terugkijkend is dit jaar vaak gesproken over bijvoorbeeld de risico inventarisatie en –evaluatie, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en –begeleiding, keuringen bij de brandweer, het verwijderen van grijpreddingpakken, werkdruk als gevolg van de veranderingen in de organisatie, het werk van de vertrouwenspersonen, et cetera.

Maar niet alleen in het overleg met de bestuurder spreekt de OR hierover. Hij maakt het ook bespreekbaar in het informele overleg met het dagelijks bestuur. Uitgangspunt is het verbeteren van de organisatie door de medewerkers een meer centralere/prominentere plek te geven in de VNOG. Dit gesprek vindt overigens morgen weer plaats.

Deelnemers
Aan de bijeenkomst nemen de bedrijfsartsen, een vertrouwenspersoon, arbopreventiemedewerker en testbaanleider PPMO deel. Ook schuiven de arbo-coördinator, teamleider HRM en bestuurder (Diemer Kransen) aan.

Meer informatie
Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Edwin Loermans (088 – 310 53 85), Ronald Kraan ( 088 – 310 60 60) of Aart Ribbers (088 – 310 77 49).

Je kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

OR: bestuurlijke tweedaagse en ontwikkeling organisatie

verbindingOp 8 oktober is er overleg tussen de ondernemingsraad (OR) en zijn bestuurder, Diemer Kransen. In dit overleg deelt de bestuurder de uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse. Hierna presenteert de OR zijn voorlopige mening over de ontwikkeling van de organisatie. Dit doet hij op basis van het organogram en de toelichting die de bestuurder eerder aan de OR verstrekte. Uiteindelijk organiseert de OR over dit thema binnenkort een achterbanraadpleging.

Het overleg biedt ook de gelegenheid om te praten over de ontwikkelgesprekken die binnenkort voor afdelingshoofden en teamleiders wordt gestart. De OR is van mening dat op dit thema uiteindelijk zijn instemming nodig is. Om de ontwikkeling van de organisatie niet in de weg te staan heeft de OR een overeenkomst gemaakt waarmee hij de weg wil vrijmaken voor de bestuurder om te starten.

Lees meer...

Veiligheidsregio richt zich op de toekomst

Gemeenten VNOGDe 22 burgemeesters die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vormen, hebben met elkaar besproken wat er nodig is om een toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Dit is van belang om in te spelen op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s van de regio. Gezien het beperkte budget van de VNOG moet duidelijk zijn waarop de VNOG zich richt. Meer inzet op preventie, compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers en een versterkte informatievoorziening moeten leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn. Eind van dit jaar wordt hierover een definitief besluit genomen. 

Lees meer...

Roefelen bij de Brandweer Epe

19 Roefeldag Brandweer Epe 1013300Woensdag  25 september was, zoals ieder jaar in Epe, de 'Roefeldag' waaraan de groepen 7 en 8 van diverse basisscholen deelnemen. Roefelen is Vlaams en betekent ontdekken of snuffelen, en de Eper Brandweer was aanwezig om een aantal groepen van de basisscholen te ontvangen en te laten zien wat de Brandweer kan betekenen.

Lees meer...

Brandweer zoekt speurneuzen

Logo BPW 2019 formaat websiteMet de start van de campagne ‘Brandweer zoekt speurneuzen’, worden kinderen (9-12 jaar) uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar brandgevaar en het voorkomen van brand. Onderzoek van de BrandwondenStichting  toont aan dat juist kinderen in die leeftijdcategorie actief gebruik maken van elektrische opladers. Bijna 80% van hen gebruikt regelmatig mobiele devices. Maar nog niet de helft van de kinderen is op de hoogte van de risico’s van foutief opladen van een mobieltje. Of het in slaap vallen met een tablet tussen de dekens en knuffels.

Lees meer...

Prijs voor dashboard Dekking & Spreiding brandweerzorg

EEsVmcZXYAMKedjDe VNOG heeft de 3e prijs gewonnen tijdens het IFV Kennisevent “geen woorden maar data” voor het dashboard dekking & spreiding brandweerzorg. ‘Geestelijk vaders’ Richard Holtman, Adriaan Verstoep en Adriaan Westland namen maandag 17 september de prijs in ontvangst. Van harte gefeliciteerd collega’s!

OR investeert tijd vooral in ontwikkeling VNOG

LoopbaankeuzesOp 18 september vergaderde de OR. Deze vergadering volgde op een besloten vergadering, waarin de OR de plannen over de ontwikkeling van de VNOG beoordeelde. Dit gebeurde op 11 september jl. De bestuurder (Diemer Kransen) kreeg deze beoordeling zodat hij het inhoudelijk kan inbrengen in de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september. Binnenkort ontvangen alle medewerkers het en organiseert de OR een achterbanraadpleging. Meer informatie hierover volgt.

Lees meer...

OR en directeur praten over dekking en spreiding brandweerzorg

vergaderenOp 27 augustus voerden ondernemingsraad (OR) en zijn bestuurder (Diemer Kransen) overleg. In het openbare gedeelte werd gesproken over het gebruik van de stairmaster en de drie modellen voor dekking en spreiding van de brandweerzorg. Het besloten deel van de vergadering richtte zich op het proces om de VNOG te herstellen, dit in voorbereiding op de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september.

Dekking en spreiding brandweerzorg

In het openbare deel waren 13 collega’s uit diverse brandweerposten aanwezig. Zij waren getuige van de manier waarop de OR de opvatting van de ‘werkvloer’ over de brandweerzorg besprak met Diemer. Veel contactpersonen hadden de moeite genomen om hun collega’s in de posten te vragen naar hun mening. Gesproken werd over het aantal brandweerposten, de tankautospuiten, opkomsttijden en het duiken bij de brandweer.

Wil je meer weten? De contactpersoon uit jouw post kan je meer vertellen.

Lees meer...