FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Advies ontwikkeling organisatie en medewerkers

kerstOp 3 december jl. ontving de ondernemingsraad (OR) de vraag om te adviseren over de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. De kaders hiervoor zijn opgenomen in drie documenten, die op het intranet staan.

Onderwerpen OR-vergadering
In zijn vergadering – op 11 december a.s. – bespreekt de OR de drie nieuwe documenten voor de eerste keer. Na dit agendapunt staat hij stil bij de manier waarop de ontwikkelgesprekken met de afdelingshoofden en teamleiders worden uitgevoerd. Met de OR is afgesproken dat deze gesprekken ‘model’ staan voor de gesprekken met iedereen. Daarom geeft de bestuurder de OR volop de gelegenheid de uitvoering van deze gesprekken te volgen. 

Lees meer...

BSN Nieuwsbrief december 2019

In de 11e nieuwsbrief, tevens de laatste van dit jaar, informatie over een ambitieuze expeditie in februari 2021. Het duurt nog even, maar je kan niet op tijd beginnen met trainen. Informatie over de sportiviteiten bij brandweer Twente. Misschien een idee om dit ook in je eigen regio te organiseren. Mocht je ons land willen vertegenwoordigen in Aalborg en/of Rotterdam dan kom je in het bezit van een mooi tenue van de Brandweer Sportbond, zie de informatie hierover in de nieuwsbrief.


Verder wensen we jullie prettige feestdagen en tot volgend jaar.
Veel leesplezier toegewenst met deze december editie.

Lees meer...

OR positief over Diemer Kransen als directeur

Samenwerking raderBegin oktober vroeg het dagelijks bestuur de ondernemingsraad (OR) advies over het voornemen om Diemer Kransen te benoemen tot directeur en regionaal commandant. Op 19 november sprak mevrouw Vermeulen (lid van het dagelijks bestuur) hierover met de OR. Het leidde tot een positief advies van de OR.

Wil je het advies van de OR lezen? Log dan in op intranet (medezeggenschap-OR). Hier vind je ook de adviesaanvraag van het bestuur. Je kan de stukken ook opvragen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken...

Gebruik vrijwilligersbudgetten
Na het gesprek met mevrouw Vermeulen schoof Diemer aan. Het eerste onderwerp van gesprek was de wijze waarop de personeelsbudgetten voor de vrijwilligers worden gebruikt. Een goed verzorgde presentatie maakte duidelijk dat er steeds meer grip is op de besteding van het geld, en dat er door teamleiders en postcommandanten op uitgaven wordt gestuurd. De OR sprak zijn waardering over deze verbetering uit.

Lees meer...

Kids College Apeldoorn op bezoek

KCA 4Afgelopen zondagmiddag, 24 november, zijn we van 13 – 16 uur weer druk geweest met de kinderen van het Kids College Apeldoorn (KCA). Samen hebben we het incident bij de (fictieve) gemeente IJsselhoeve bestreden, waarbij er een ambulance helikopter op een boerderij was neergestort, nadat hij in een zwerm vogels terecht was gekomen.

Lees meer...

‘Leefsamen Achterhoek’ wint 2e prijs bij European Fire Safety Award

2deplaatsHet project ‘Leefsamen Achterhoek’ heeft bij de ‘European Fire Safety Award 2019’ de tweede plek gehaald. Dit is op 18 november bekendgemaakt in het Europees Parlement in Brussel. Leden van het bestuur van de Federatie van de Europese Unie voor brandweercommissies vormden de jury. De jury waardeert het Achterhoekse initiatief omdat het de samenhang in de maatschappij stimuleert.

Lees meer...

Themabijeenkomst arbeidsomstandigheden VNOG

Vanavond – 30 oktober 2019 – vindt de jaarlijkse themabijeenkomst van de ondernemingsraad (OR) plaats. Het staat volledig in het teken van de arbeidsomstandigheden bij de VNOG.

Wat komt aan de orde?
In elk overleg met de bestuurder komen de arbeidsomstandigheden eigenlijk wel ter sprake. Terugkijkend is dit jaar vaak gesproken over bijvoorbeeld de risico inventarisatie en –evaluatie, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en –begeleiding, keuringen bij de brandweer, het verwijderen van grijpreddingpakken, werkdruk als gevolg van de veranderingen in de organisatie, het werk van de vertrouwenspersonen, et cetera.

Maar niet alleen in het overleg met de bestuurder spreekt de OR hierover. Hij maakt het ook bespreekbaar in het informele overleg met het dagelijks bestuur. Uitgangspunt is het verbeteren van de organisatie door de medewerkers een meer centralere/prominentere plek te geven in de VNOG. Dit gesprek vindt overigens morgen weer plaats.

Deelnemers
Aan de bijeenkomst nemen de bedrijfsartsen, een vertrouwenspersoon, arbopreventiemedewerker en testbaanleider PPMO deel. Ook schuiven de arbo-coördinator, teamleider HRM en bestuurder (Diemer Kransen) aan.

Meer informatie
Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Edwin Loermans (088 – 310 53 85), Ronald Kraan ( 088 – 310 60 60) of Aart Ribbers (088 – 310 77 49).

Je kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

OR: bestuurlijke tweedaagse en ontwikkeling organisatie

verbindingOp 8 oktober is er overleg tussen de ondernemingsraad (OR) en zijn bestuurder, Diemer Kransen. In dit overleg deelt de bestuurder de uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse. Hierna presenteert de OR zijn voorlopige mening over de ontwikkeling van de organisatie. Dit doet hij op basis van het organogram en de toelichting die de bestuurder eerder aan de OR verstrekte. Uiteindelijk organiseert de OR over dit thema binnenkort een achterbanraadpleging.

Het overleg biedt ook de gelegenheid om te praten over de ontwikkelgesprekken die binnenkort voor afdelingshoofden en teamleiders wordt gestart. De OR is van mening dat op dit thema uiteindelijk zijn instemming nodig is. Om de ontwikkeling van de organisatie niet in de weg te staan heeft de OR een overeenkomst gemaakt waarmee hij de weg wil vrijmaken voor de bestuurder om te starten.

Lees meer...

Veiligheidsregio richt zich op de toekomst

Gemeenten VNOGDe 22 burgemeesters die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vormen, hebben met elkaar besproken wat er nodig is om een toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Dit is van belang om in te spelen op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s van de regio. Gezien het beperkte budget van de VNOG moet duidelijk zijn waarop de VNOG zich richt. Meer inzet op preventie, compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers en een versterkte informatievoorziening moeten leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn. Eind van dit jaar wordt hierover een definitief besluit genomen. 

Lees meer...