FacebookTwitterLinkedin

Nieuws

Overleg met boerenorganisaties leidt tot goede werkafspraken

- Dinsdag 14 juli 2020 - 

logo voor websiteAfgelopen maandag was er een overleg tussen de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de politie en vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Het was een goed gesprek, waarin de boeren hun hart hebben kunnen luchten en waarin de voorzitter van de VNOG, burgemeester Ton Heerts, heeft onderstreept dat het recht om te demonstreren een grondwettelijk recht is, dat hij altijd zal verdedigen. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat de wet voor iedereen geldt en dat demonstranten nooit de veiligheid in gevaar mogen brengen. Met trekkers op de snelweg rijden is en blijft overal verboden.

Om demonstraties voor iedereen goed te laten verlopen en escalaties te voorkomen, is het van belang dat de boeren hun acties vooraf melden, zodat gemeente en politie kunnen meedenken over hoe de demonstratie veilig kan plaatsvinden. De zes boerenvertegenwoordigers uit de veiligheidsregio die bij het gesprek aanwezig waren, hebben toegezegd zich daarvoor in te zetten. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft beloofd zich in te zetten voor het uitbreiden van het aantal vaste contactpersonen bij de politie zodat de boeren weten met wie ze kunnen overleggen. Ook krijgen ze een overzicht met waar ze de demonstraties kunnen melden.

Bijna 25.000 kilometer aan bijzondere ritten

Onze collega’s van Vakbekwaamheid hebben de afgelopen maanden veel zorgverleners en coronapatiënten geholpen. Ze hebben handschoentjes, maskers, brillen, bijzondere ritten1
spatschermen, schorten, overalls, alcohol en testmonsters vervoerd. Bijna 25.000 kilometer aan bijzondere ritten hebben zij erop zitten.

“Ik ben vooral trots op de chauffeurs. Zij hebben geheel belangeloos een flinke periode in een rooster gewerkt en veel lange ritten gemaakt,” vertelt collega Mark Oost, medewerker Vakbekwaamheid. “ Daar waar het niet lukte een contactpersoon op het afleveradres te vinden, bleven de chauffeurs zoeken naar mogelijkheden om het af te leveren. Dit was soms een aardige uitdaging. Vooral omdat iedereen zich bewust was van de noodzaak van deze spullen voor de gebruikers.”

Lees meer...

Nieuw voertuig voor de OvD-G

foto voertuig OVDGDe OvD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) rijdt binnenkort in een nieuw voertuig naar een incident. De Volkswagen Tourans zijn aangekocht vanuit de Landelijk Aanbesteding Dienstvoertuigen Brandweer (LADB). De vier voertuigen zijn er voor de zomervakantie. Het coronavirus en leveringsproblemen hebben helaas tot vertraging op de levering geleid.

Lees meer...

VNOG sluit zich aan bij samenwerkingsverband tegen cyberincidenten

Onze Veiligheidsregio is aangesloten bij een samenwerkingsverband van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).  Samen willen we voorkomen dat cyberincidenten
de maatschappij Ebru9NfXQAEO Avontwrichten. Informatiespecialisten uit diverse veiligheidsregio's en het IFV delen in het samenwerkingsverband kennis en expertise op het gebied van digitale dreigingen en incidenten. Diemer Kransen heeft het lidmaatschapsreglement virtueel ondertekend.

Lees meer...

Eén duikteam voor de VNOG in Harderwijk

Duiken siteDe Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft momenteel twee vrijwillige duikteams. Eén in Harderwijk en één in Heerde. Het algemeen bestuur van de VNOG heeft op 15 januari jl. haar Toekomstvisie vastgesteld. Deze visie gaat uit van één vrijwillig duikteam. Het bestuur heeft een extern bureau de opdracht gegeven om, op basis van vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen over de locatie het duikteam het best gepositioneerd kan worden: in Harderwijk of Heerde. Uit dit onderzoek blijkt Harderwijk de meest logische vestigingslocatie voor het duikteam te zijn.

Onderzoek
In het onderzoek worden verschillen tussen de locaties geconstateerd ten aanzien van de criteria toekomstbestendigheid en maatschappelijke impact. Beide duikteams bestaan uit gemotiveerde, gedreven, goed opgeleide en geoefende personen en zijn voorzien van materialen die op orde zijn. Voor de ploegen geldt dat werving en opleiding van nieuwe mensen nodig is om ook naar de toekomst toe de beschikbaarheid van het team (met name overdag op werkdagen) te kunnen garanderen. De werving van potentieel is in Harderwijk echter groter, zowel binnen de brandweerpost als binnen het wervingsgebied rond de post. Voor wat betreft maatschappelijk impact is de inschatting van de onderzoekers dat deze in Harderwijk groter zal zijn dan in Heerde, omdat Harderwijk meer inwoners, meer bedrijven, meer toeristen en meer activiteiten op of bij het water zijn dan in Heerde, dat een dorp, een gemeenschap is. Voor het afbouwen van de activiteiten van het duikteam in Heerde wordt een overgangsperiode genomen.

Lees meer...

Alle info over corona bij elkaar

EUrZnlMVAAA3xVxHet nieuws over corona volgt elkaar in rap tempo op. Denk aan nieuwsberichten, noodverordeningen en aanwijzingsbesluiten. Alle info staat op de speciale corona pagina.

Uitval vitale voorzieningen

zaklamp

Kleine of kortdurende uitvallen van gas, water of elektriciteit worden door nutsbedrijven relatief makkelijk opgelost. Denk aan Liander voor gas en elektriciteit en Vitens voor (drink)water. Beide nutsbedrijven beschikken over noodplannen voor het geval zich een storing voordoet. Op die manier kunnen zij de problemen zo snel mogelijk oplossen.

Lees meer...

181 stormmeldingen afgehandeld

StormCiaraV3Maar liefst 181 stormmeldingen kregen onze collega's zondag te verstouwen! En ook nu druppelen er nog meldingen binnen. Via de illustratie krijg je een indruk hoeveel meldingen er per gemeente zijn binnengekomen.
Wij willen alle collega’s van de Meldkamer, beroepscollega’s en vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet. Bedankt kanjers! Ook dank aan de medewerkers bij de gemeenten die ook veel niet-spoedeisende meldingen hebben opgepakt.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.