FacebookTwitterLinkedin

Eerste stappen Veiligheidsportaal gezet

DSC 1030vEen van de drie hoofddoelstellingen van VNOG voor de komende jaren is het realiseren van een informatiegestuurde brandweer. Wat is dat “informatiegestuurd ” werken? Een definitie: Op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking. Kortweg; alles wat er binnen een organisatie gebeurt, heeft tot doel te verbeteren, voor de VNOG is dat de regio veiliger maken. Dat kan op verschillende manieren, maar wat is nu het slimst en levert het meeste rendement op? Onderbuik gevoel en gezond verstand geven een goede richting, maar binnen de organisatie is een schat aan informatie beschikbaar waarmee veel gefundeerder beslissingen genomen en de juiste investeringen kunnen worden gedaan.

Op dit moment is de informatie opgeslagen op diverse schijven en toegankelijk voor een beperkte groep gebruikers. Dit toegankelijkheidsprobleem wordt mede veroorzaakt door de grote diversiteit aan applicaties die momenteel binnen de VNOG in gebruik zijn en het feit dat de bedrijfsvoering (processen, organisatie en informatievoorziening) per organisatieonderdeel anders is ingericht.

Portal in Sharepoint

De eerste stap naar informatiegestuurd werken, is het eenvoudig beschikbaar stellen van al deze informatie. Dit gebeurt door het inrichten van een Veiligheidsportaal met Microsoft Sharepoint. Wanneer een medewerker  inlogt op zijn pc verschijnt een virtuele werkplek met de voor zijn werk noodzakelijke (operationele) informatie, applicaties en een geavanceerde zoekmogelijkheid om te zoeken in alle bestanden onafhankelijk van waar ze opgeslagen zijn. Daarnaast biedt het portaal mogelijkheden om virtueel te kunnen samenwerken (locatieonafhankelijk).

Het project

Na een Europese aanbesteding is er een partij gevonden die gaat helpen bij het inrichten van het Veiligheidsportaal, de firma C)solutions. Er wordt gestart met Risicobeheersing (RB), simpelweg omdat zij een helder beeld hebben van wat het Veiligheidsportaal voor hun kan betekenen. Met een afvaardiging van RB wordt invulling gegeven aan deze wensen en een stuk Veiligheidsportaal ingericht. Vervolgens komen vanzelfsprekend de andere VNOG onderdelen aan bod en wordt dezelfde werkwijze gehanteerd. De doelstelling is dat na een jaar iedereen is aangesloten op het Veiligheidsportaal.

Omdat het een project is dat iedereen raakt en vanwege de lange doorlooptijd, verschijnen er het komend jaar met enige regelmaat updates over de gemaakte vorderingen.

Foto: donderdag 3 november werd het contract met C)solutions getekend. Namens de VNOG zette Aart Schoenmaker zijn handtekening.