FacebookTwitterLinkedin

Animaties bij (H)OvD training

Training HOvDVorige week was er een trainingsmoment voor de Officieren van Dienst (OvD) en Hoofdofficieren van Dienst (HOvD) van de brandweer. Voor de opzet van de oefeningen werd gebruik gemaakt van een training die Thomas van Dijk voor de bevelvoerders van IJsselstreek heeft bedacht.


Van Dijk: “Ik heb deze training bedacht om bevelvoerders het kenmerkenschema en kwadrantenmodel praktisch te laten toepassen in het eigen verzorgingsgebied”. Voor de training maakte hij in het verzorgingsgebied foto’s van bedrijven, woonhuizen etc. Deze foto’s werden vervolgens met animaties in een applicatie (app) gezet waardoor er een dynamische foto van bijvoorbeeld een uitslaande brand ontstond. “Binnen het OvD-overleg van het IJsselstreek verzorgen we om de beurt het trainingsmoment. Toen ik een training ging verzorgen heb ik de bovengenoemde bevelvoerderstraining omgebouwd naar een toepassing voor OvD-en. Andre Meilink was deelnemer bij deze training en zag gelijk mogelijkheden om deze methode ook voor de regionale training voor OvD-en en HOvD-en te gebruiken”. De (H)OvD-en hebben een aantal scenario’s uitgewerkt, waarbij men daadwerkelijk ter plaatse moesten gaan. Hier moest men individueel de kenmerken beschrijven (gebouwkenmerk, omgevingskenmerk, menskenmerk, interventiekenmerk en brandkenmerk) Vervolgens werden de uitwerkingen met elkaar gedeeld en kwam er een gesprek op gang. Van Dijk vertelt dat het kenmerkenschema is ontwikkeld vanuit risicobeheersing. “Dit zorgt weer voor een goede koppeling tussen incidentbestrijding en risicobeheersing. Het is goed om het kenmerkenschema en kwadrantenmodel te blijven herhalen. Het is immers de basis voor de planvorming van de OvD en HOvD bij incidenten”.

*Kenmerkenschema: Is een handige ordening van de verschillende kenmerken (menskenmerken, gebouwkenmerken, brandkenmerken, omgevingskenmerken en Interventiekenmerken), bij een brand, die helpen bij het in beeld brengen van belangrijke invloeden.

*Kwadrantenmodel: Tactieken om een brand te bestrijden.