FacebookTwitterLinkedin

Pas op voor hittestuwing!

IMG 0271De temperatuur schiet in rap tempo omhoog, dat betekent extra oppassen bij een inzet. Want 2% vochtverlies is 20% prestatieverlies. Door de hoge temperaturen in combinatie met het inspannende werk kan er hittestuwing optreden. In het brandweerwerk hebben we te maken met verschillende risico’s, en één daarvan is hittestuwing. Hittestuwing hoeft niet perse alleen op te treden bij hitte ten gevolge van brandbestrijding. Ook extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld warmte van de zon) kunnen ervoor zorgen dat hittestuwing optreedt.
Hittestuwing kan optreden bij een hoge fysieke inspanning in een warme omgeving, maar ook bij lage fysieke inspanning bij bijvoorbeeld een technische hulpverlening.

pdfKijk hier voor tips en adviezen.