FacebookTwitterLinkedin

100% nabellen gaat 1 januari 2017 verder

voertuigen Vaassen 02 siteVanaf 1 maart 2015 is het zogenaamde 100% nabellen binnen de VNOG gestart. Het team Brandonderzoek  nam na iedere woningbrand contact op met de betrokken Bevelvoerder of Officier van Dienst om belangrijke gegevens te verzamelen. Nu een jaar later zijn deze gegevens in Oost- 5 verband verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan worden na de zomervakantie gepresenteerd.

Met de oostelijke regio’s is ook het doorgaan met het nabellen besproken. Omdat er tijdens de analyse van alle gegevens bleek dat de verschillende regio’s niet alles op dezelfde manier registreerden, is besloten om eerst de vragenlijsten te evalueren.  Per 1 januari 2017 maken we dan weer een doorstart met het nabellen met een vernieuwde vragenlijst. Op deze manier kunnen we nog meer samen met de oostelijke omliggende regio’s gegevens over woningbranden verzamelen. Ook is er daarmee gelegenheid om bijvoorbeeld vanuit Brandveilig Leven of Incidentbestrijding bepaalde vragen te herzien.

Namens Team Brandonderzoek en de Werkgroep Brandveilig Leven willen we alle bevelvoerders ontzettend bedanken! Zonder jullie hulp hadden we dit mooie resultaat niet kunnen bereiken. Op naar weer een mooie samenwerking tussen Brandveilig Leven, TBO de brandweerman/-vrouw in het veld en de Oostelijke regio’s vanaf 2017!

Uiteraard kun je altijd contact opnemen met TBO ingeval van bijzonderheden bij een woningbrand.