FacebookTwitterLinkedin

Herdenking omgekomen brandweermensen

Regionale commandanten brengen groet bij brandweermonumentZaterdag 18 juni 2016 vindt voor de vijfde keer de jaarlijkse herdenking van omgekomen brandweermensen plaats. We staan dan gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak. Bij het Nationale Brandweermonument vindt een herdenking voor genodigden plaats. De voorzitter van Brandweer Nederland, Stephan Wevers, spreekt in aanwezigheid van zo'n 200 familieleden en collega's. Vijf collega's lezen de namen van omgekomen brandweermensen op en alle 25 regionaal commandanten geven de ere-groet. Minister Ard van der Steur stelt, samen met de voorzitter van het Veiligheidsberaad, mevrouw Geke Faber, het water-ereteken 1 minuut in werking. Dit ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten waarvan de stralen elkaar kruisen. Met een defilé sluiten we na één minuut stilte gezamenlijk de herdenking af.

Bij het monument heeft de kunstenaar een installatie gebouwd waarmee het ereteken kan worden gemaakt. Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten die in een bepaalde opstelling een ereboog van water maken. Het plechtige herdenkingsmoment bij de nationale herdenking wordt gevormd doordat de minister, om 14.00 uur, het ereteken in werking stelt.

Oproep Brandweerkazernes

We roepen alle korpsen in Nederland op om op zaterdag 18 juni bij zo veel mogelijk posten en kazernes de vlaggen halfstok te hangen. De brandweervlag dient tijdens de ceremonie, dus tussen 12.00 en 15.00 uur, halfstok gehangen te worden. Indien er meer vlaggen hangen, dan dienen deze allemaal halfstok gehangen te worden. Ook roepen we jullie op om gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, om 14.00 uur, een minuut lang het ereteken te maken. Op deze manier staan we gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van onze omgekomen collega's. Kijk voor instructies over het maken van het ereteken op www.brandweermonument.nl/herdenking/ereteken/

#HerdenkingBrandweer

Alle korpsen en kazernes die het ereteken maken vragen we dit zo veel mogelijk te delen via social media. Bij alle berichten graag de hashtag #HerdenkingBrandweer gebruiken.

Herdenken is belangrijk

Voor de brandweer is het herdenken van omgekomen collega's belangrijk. Het overlijden van collega's tijdens de uitoefening van ons vak maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico's is. De jaarlijkse herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de gelegenheid om samen de pijn rond het verlies te delen en te verwerken. We staan op deze dag ook stil bij het feit dat brandweermensen 24/7 klaar staan voor de samenleving. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Het nationale Brandweermonument is een aanvulling op de herdenkingsplaatsen die in de eigen gemeente of kazerne zijn ingericht voor omgekomen brandweercollega's.