FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe aanpak tegen oprukkende criminaliteit in het buitengebied

Ondertekening KVB SitePublieke en private partijen slaan de handen ineen om de oprukkende criminaliteit in agrarische buitengebieden het hoofd te bieden. Boerenbedrijven en tuinders krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines. Bovendien zijn de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden in trek als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval. Ook hennepkwekerijen steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal. De eerste publiek-private samenwerking in buitengebieden is gestart. In de Gelderse gemeente Bronckhorst hebben alle betrokken partijen op woensdag 30 maart 2016 de intentieverklaring ‘Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) Hengelo/Vorden’ getekend.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Bronckhorst, politie, brandweer, het OM, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), Cumela, Agrio en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De eerste stap is een veiligheidsanalyse van het hele gebied. Een schouw brengt in kaart waar de zwakke plekken zitten en een enquête onder ondernemers en bewoners geeft meer informatie over de veiligheidsproblemen die spelen. Zo wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. De analyse gaat niet alleen over criminaliteit, maar ook over brandveiligheid, verkeersveiligheid, etc. Alle facetten van veiligheid die samenhangen met “Schoon heel en veilig”.

Korte lijnen

“De verbeterde onderlinge communicatie en korte lijnen zijn al direct winst”, zegt CCV-directeur Patrick van den Brink. “Partijen weten vaak niet van elkaar wat er speelt. Dat geldt ook voor de bedrijven onderling. Ondernemers en bewoners zijn de ogen en oren in het gebied en die roepen we op om verdachte zaken direct te melden. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.”

LTO-voorzitter Albert Jan Maat onderschrijft dat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. “Boeren en tuinders staan machteloos tegen deze criminelen. Er is zelfs sprake van bedreiging als ondernemers weigeren hun medewerking te verlenen”. Ook burgemeester van Bronckhorst Marianne Besselink onderkent het belang. “Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als er melding wordt gemaakt van criminele activiteiten. Door deze samenwerking willen we zorgen dat de situatie die in onze gemeente eigenlijk nog wel goed is, ook goed blijft.”

Speciale methodiek

Het CCV heeft veel ervaring met het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. Bijvoorbeeld bij winkelgebieden en bedrijventerreinen lopen al jaren succesvolle projecten (Keurmerk Veilig Ondernemen). De derving en overlast in gebieden met een dergelijk KVO project neemt aanzienlijk af en ondernemers voelen zich veiliger. Dit blijkt uit de metingen die elke 2-3 jaar worden gedaan. Sinds kort wordt deze methodiek ook ingezet bij zorginstellingen, recreatiegebieden en nu dus ook bij agrarische buitengebieden.