FacebookTwitterLinkedin

Vervanging hard- en software brandweervoertuigen

MDT SitevDe aanbesteding van nieuwe hard- en software in de brandweervoertuigen is in gang gezet. In de zomer van 2015 heeft het managementteam het visiedocument op Mobiele Data Terminals (MDT’s) vastgesteld. Daarna is vorig najaar een projectgroep geformeerd om de vervanging van de apparatuur op te starten. In de afgelopen maanden zijn onder andere de budgetten helder gemaakt en is het visiedocument vertaald naar een Pakket van Eisen (PvE).Omdat de afdeling Inkoop kampt met een tekort aan formatie is voor de inkoopbegeleiding van dit traject een externe inkoopadviseur ingehuurd, die deze aanbesteding, in nauwe samenwerking en afstemming met onze eigen inkopers, zal begeleiden. Mede op  het advies van deze externe adviseur is besloten om de aanbesteding in meerdere delen te splitsen, die ieder hun eigen inkoopprocedure hebben.

Op 12 februari a.s. gaat het eerste aanbestedingsdocument online op TenderNED. Volgens de planning zal in de zomer van 2016 de gunning zijn afgerond. Medio augustus kunnen we starten met de inbouw in de voertuigen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de voertuigen die voor natuurbrandbestrijding worden ingezet. Dit om er voor te zorgen dat we nog dit jaar kunnen beginnen met de instructie en oefening van LCMS-plot.