FacebookTwitterLinkedin

Zorgen voor vluchtelingen

vluchtelingen pf witte ketenHet onderwerp vluchtelingen trok de avond van de 1e februari een zaaltje in Zutphen vol met vertegenwoordigers uit de ‘witte keten’. Zij troffen elkaar voor een regionaal geneeskundig platform. Een dergelijk platform wordt vaker georganiseerd wanneer bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de dagelijkse werkzaamheden van – geneeskundige – instellingen. Dan is er meer afstemming en verbinding nodig tussen deze verschillende organisaties. Eerder functioneerde er een platform over Mexicaanse Griep en Ebola; nu organiseerden GGD en GHOR een vol en afwisselend programma rond het thema vluchtelingen.

Verwachtingen
Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ, GGD, apotheken, ambulancesector en Rode Kruis vanuit de hele VNOG vroegen zich af hoe besloten wordt of een bepaalde locatie ook tot  daadwerkelijke opvanglocatie wordt bestempeld. En hoeveel vluchtelingen kan de regio verwachten in 2016? Het COA, de Veiligheidsregio en het Gezondheidskundig Centrum Asielzoekers (GCA) beantwoordden de vragen over procedures en werkzaamheden.

Werken
De presentaties over werkzaamheden in noodopvanglocaties en asielzoekerscentra, maar ook over de zorg aan statushouders, gaf de keten een kijkje in de preventieve gezondheidszorg aan vluchtelingen. Het thema veiligheid liep als rode draad door de avond heen, wat begrijpelijk is, gezien de beelden uit Keulen in de media, een toenemende druk van de bevolking op gemeenten, en een ambulancebemanning die soms niet goed in staat is haar werk te verrichten in asielzoekerscentra. Ook in onze regio worden alle incidenten geregistreerd en zitten de media er bovenop. Daartegenover staan de inspanningen van bijvoorbeeld het COA om veel activiteiten en bijeenkomsten te beleggen en bewoners te betrekken bij wat in opvanglocaties gebeurt; maar ook de succesvolle stress-reductietrainingen aan vluchtelingen van bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg.

Risico’s
Geneeskundig gezien is het infectieziekterisico niet verhoogd, wel wordt momenteel een groot beroep gedaan op GGZ-consulenten én op de jeugdgezondheidszorg. Want 1 op de 3 bewoners in opvanglocaties zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Uitdaging voor de komende maanden zal zijn om de medische zorg goed te regelen, ook op de kleinere opvanglocaties. De komende periode zal duidelijk worden of het landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) een ondersteunend middel kan zijn bij de  uitwisseling van informatie binnen de witte keten.