FacebookTwitterLinkedin

Voorkom een schoorsteenbrand

Onderzoek toont aan dat in de maanden maart, april en mei vorig jaar de schoorsteenbrand in de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland de meest voorkomende oorkzaak voor een woningbrand is. Daarom adviseert de Brandweer te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal, zodat er veilig gestookt kan worden. Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Als er hout, kolen of olie gestookt wordt komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die deeltjes hechten zich aan de wand van het kanaal en vormen een brandbare laag. Ontbranding van deze laag kan leiden tot schoorsteenbrand. Ook kan de schoorsteen verstopt raken door andere vervuiling (zoals vogelnesten). Omdat er dan weinig tot geen ‘trek’ meer is, kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer. Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging ontstaat.

Laat de schoorsteen vegen

De brandweer adviseert te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal. De schoorsteenveger verwijdert het vuil in de schoorsteen, maar controleer de schoorsteen ook op loszittende delen en scheuren. Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen. Bij constant gebruik is het aan te raden om halverwege het stookseizoen de schoorsteen nog eens te laten vegen. Schakel een bedrijf in dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Schoorsteenvegers aangesloten bij deze bond, hebben een toelatingsexamen afgelegd en zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Verder kan men een schoorsteenkanaal ook controleren met een camera. Ten slotte kan er een rookproef gedaan worden om te bepalen of het kanaal geheel rookdicht is.

Veilig stoken

Een veilige manier van stoken is de zogenaamde ‘Zwitserse methode’. Onderaan dit artikel kunt u een filmpje bekijken waarin deze manier van stoken wordt uitgelegd.

Toch een schoorsteenbrand?

Een schoorsteenbrand is te herkennen aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Het vuur in de haard of kachel is te doven met droog zand. Zorg er daarom voor dat er altijd zand klaar staat. Het vuur in het rookkanaal blijft wel branden. Het is van belang om direct de schoorsteenklep of luchttoevoer te sluiten en de brandweer te bellen via 112. Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

 

Stoken volgens de Zwitserse Methode:

 

Item over schoorsteenbranden: