FacebookTwitterLinkedin

Afscheid in Achterhoek Oost

Afscheidsreceptie 17dec15Op 17 december 2015 nam de brandweer in Achterhoek Oost afscheid van Joop Berendsen en Hilbrand Meijer, zij zijn met (pre) pensioen gegaan. Beide heren hebben zich vele tientallen jaren ingezet voor de brandweer. Joop Berendsen is onder andere commandant in Lichtenvoorde en Aalten geweest en was de laatste jaren bezig met diverse projecten, waaronder een project rondom de bluswatervoorziening. Hilbrand Meijer was de afgelopen acht jaar de clustercommandant van de Brandweer Achterhoek Oost en was daarmee de hoogst leidinggevende in dit gebied en de grote motor achter de opbouw van het cluster. Tijdens de receptie werd stilgestaan bij vele jaren van trouwe dienst. Beide heren en hun partners danken allen voor de overweldigende en hartverwarmende belangstelling. Foto's van het afscheid vind je hier.