FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe opzet Brandweerwerkoverleg

bwo afbeeldingIn een eerdere Focus hebben we al een keer gesproken over het Brandweerwerkoverleg. Met de huidige situatie en taakverdeling hebben we dit overleg nog een keer onder de loep genomen.

De (wnd) clustercommandanten, de kwartiermaker Risicobeheersing, kwartiermaker Incidentbestrijding en kwartiermaker Brandweerondersteuning gaan iedere twee weken op de dinsdagochtend met elkaar in overleg. Dit gebeurt niet meer standaard op de Europaweg in Apeldoorn maar ze komen samen in één van de zes ‘cluster’kantoren.

Het doel van het nieuwe brandweeroverleg is dat in deze tussenfase er goede onderlinge afstemming is op uitvoeringsniveau tussen de (wnd) clustercommandanten en de drie (brandweer)kwartiermakers. Ook is het belangrijk dat de uitvoering van de basis brandweerzorg gewoon doorgaat en er overeenstemming is tussen activiteiten in huidige organisatie en toekomstige organisatie. In het nieuwe brandweeroverleg wordt ook advies opgehaald op de MT-voorstellen. 

Het brandweeroverleg werkt niet meer met een standaardagenda. Aan het begin van het overleg wordt samen de agenda bepaald aan de hand van de volgende vragen: 1. Wat speelt er in het cluster/organisatie wat besproken moet worden? 2. Op welke brandweergerelateerde MT- stukken wordt advies geven richting MT? 3. Op welke bedrijfsvoeringsstukken met sterke brandweerlink wordt advies gegeven richting MT? Er wordt geen verslag gemaakt van dit overleg maar alleen een werkafsprakenlijst.